ВРЕМЕ Е...

НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ!
ВРЕМЕ Е...!

НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ!

22 Септември 2017

Независимост не се добива еднократно. За нея трябва да се бориш всеки ден.

Независими ли сме днес?

След 109 години Химнът на независимостта ни призовава да се обединим.

След 109 години все още имаме нужда от урок, все още не сме самостоятелни.

Не е достатъчно да се гордеем с великите постижения от своята история, а да се запитаме дали ги оправдаваме днес.

Брод има – нека го търсим заедно!

Честит празник!

на горе