ВРЕМЕ Е...

Поредния срив за сигурността и отбраната
Експертна общност по сигурност и отбрана – гр. София

Поредния срив за сигурността и отбраната
Aвтор:  полк. о.р. инж. Румен Кисьов

11 Февруари 2019

Изхвърлят се на улицата желаещи да се трудят и заработват допълнително необходимите за семейния бюджет средства и допълват смехотворната ниска пенсия, окована от незаконен таван. Тотално нарушение на човешките права и ценности, заложени в основата на Европейския съюз. Нарушаване изконното право на труд и дискриминация на определена категория граждани.

В проекта на закона за държавен бюджет са заложени текстове „бомби” с моментни и бъдещи последствия, касаещи администрирането на дейностите в сектора сигурност и отбрана на държавата България.

Един от тях параграф 17 (2) Служебните правоотношения на държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, които са упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от кодекса за социално осигуряване, се прекратява от органа по назначаването с едномесечно предизвестие.

Касае около 17000 служители по думите на финансовия министър.

Граждани на държавата от 45 до 65 години – най-работоспособната  и качествена категория, група, до навършване на пенсионна възраст.

Родители на ученици и студенти нуждаещи се от помощ на прага, на старта на самостоятелния живот.

Държавни служители на експертни и ръководни длъжности с доказани качества и натрупан дългогодишен опит и практика.

Изхвърлят се на улицата желаещи да се трудят и заработват допълнително необходимите за семейния бюджет средства и допълват смехотворната ниска пенсия, окована от незаконен таван.

Тотално нарушение на човешките права и ценности, заложени в основата на Европейския съюз.

Нарушаване изконното право на труд и дискриминация на определена категория граждани.

Убиване, ликвидиране на истинската експертиза в областта на сигурността и отбраната, в министерството на транспорта и съобщенията (комуникациите), регионалното министерство, земеделието (напоителни системи, язовири и каскади) и др. и особено в силовите ведомства, както и лишаването от ефективен граждански контрол.

Прекъсване възможността за назначаване на качествени експертни кадри в бъдеще, след влизане в сила на този закон. Всичко това на фона на недостигаща работна ръка.

Кой му дава право на този „псевдо министър”, или го подтиква, в незнайно чий интерес да предлага такива дистриктивни античовешки, антицивилизовани промени ?

Да противопоставяш младите на старите, децата на родителите, под глупавата презумпция да се осигуряват работни места за младите, това ли е разумната държавна политика?

Въпросите са много, отговорът е един:

Да се прецизират, прегледат и ако трябва да се премахнат такива текстове „бомби”!

След това да се прецени, на кои да бъдат връчени едномесечни предизвестия ?!

А може и без тях!!

на горе