СЪБИТИЯaqmn->name

Oфицери от резерва на САЩ и Русия се срещнаха в София
Форум за проблемите на сигурността и мигрантската криза

Oфицери от резерва на САЩ и Русия се срещнаха в София
Aвтор:  Ваня Иванова 

14 Октомври 2016

На 13 октомври в Централния военен клуб в София се проведе форум на тема „Ролята на организациите на ветераните за съхранение и защита на мира на Земята“.

Сред официалните гости бяха армейски генерал /о.з./ Михаил Мойсеев, председател на Съюза на ветераните на Русия, (който е и последният главнокомандващ на войските на Варшавския договор, в момента депутат в руската Дума), генерал-майор /о.з./ Джефри Филипс, ръководител на Асоциацията на офицерите от резерва на САЩ, генерал-майор Владимир Романенко и бригаден генерал /о.р./ Патрик Рей.

Подобна среща на високо ниво се провежда за първи път в България. Тя бе организирана от Съюза на офицерите и сержантите от запаса с председател ген. /о.з./ Стоян Топалов и от Националния съюз за безопасност и охрана – генерал-майор /о.р/ Румен Ралчев.

Участниците във форума дискутираха проблеми, свързани със сигурността и мигрантската криза, както и възможностите резервистките организации в отделните държави да помогнат за справянето с бежанската криза. „Основната ни задача е да се намери приемливо решение срещу опасностите, които са надвиснали над света. Европа стана заложник на бежанците,“ каза пред присъстващите армейски генерал Михаил Мойсеев.

Ген.-майор Филипс акцентира в речта си важността от изграждането на доверие между народите.

Бригаден генерал Патрик Рей посочи, че „трябва да се работи за възможностите за предотвратяване на войната като решение“.

В края на форума, армейски генерал Мойсеев награди с медали организаторите на срещата – ген. Стоян Топалов и ген.-майор Румен Ралчев, както и  ген.-майор Джефри Филпис, бригаден генерал Патрик Рей, полк. /о.р./ Марсел де Пичиото, и други участници.

Председателите на организациите на военните ветерани на САЩ и Русия станаха почетни членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и на Националния съюз за безопасност и охрана.

В срещата  взеха участие още председателят на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов, почетният председател на съюза д-р Тодор Анастасов, председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант /о.з./  Петър Велчев, зам.-председателят на СОСЗР генерал /о.р./ Златан Стойков, представители на Клуб „Сигурност“ и Брод за България, и други обществени организации.

на горе