СЪБИТИЯ

Между съграждане и разрушаване
Съдбата на католическата общност в България

Между съграждане и разрушаване
Aвтор:  Ваня Иванова 

31 Януари 2017

На 26 януари в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе дискусия на тема: Между съграждане и разрушаване: Съдбата на католическата общност в България, организирана от Сдружение „Харта“.

В дискусията взеха участие отец Паоло Кортези, енорийски свещеник в Белене, Светлана Караджова – председател на Дружеството на банатските българи в България, доц. д-р Калин Михайлов – литературовед, преподавател по история на западноевропейска литература и  доц. д-р Тодор Велчев от Сдружение „Харта“.  

В хода на дискусията бяха разисквани въпросите за ролята, предизвикателствата и проблемите пред католическата общност в странта ни, за съдбата на българските католици като част от общобългарската съдба.

Светлана Караджова посочи необходимостта от провеждането на подобни дебати, които според нея изискват продължение и вътре в самата общност с цел търсене на решения.

Запазването и развитието на всяка една общност зависи от общите усилия на принадлежащите към нея.

„Когато човек попадне на място, където има общност, малка общност, но жива, т.е. хора, които не са обзети от желание за прозелитизъм, които просто си живеят своя християнски духовен живот и са отворени за другия човек, приемат го такъв какъвто е и на равнищато, на което е, това е една добра предпоставка за развиване на общуване и превръщане на това общуване в добро приятелство“, каза по време на дискусията доц. д-р Калин Михайлов.

Отец Паоло Кортези посочи необходимостта от това да се работи в определена заедност, в посока обединение, а не разединение, да се изграждат мостове на приемственост и активно да се участва в обществения живот.

Католицизмът е четвъртото по численост вероизповедание в България след православното християнство, исляма и протестантството. Католиците представляват малко повече от един процент от населението на страната.

Към историята на Католическата църква в България през ХIХ и ХХ век най-пряка връзка има общността, формирана с обръщането в християнството на няколко десетки павликянски села от началото на ХVII столетие.  

„Съдбата на католическата общност в България“ е осмата поредна дискусия от цикъла „Липсващото звено“, организирана от Сдружение „Харта“.

 „В културната история на една нация „липсващите звена“ не са само научен проблем. Те могат да имат съдбоносно значение за нейното бъдеще. Защото са не само празнини в познанието, но и липса на общение с творците на националната култура: изявени и самобитни личности, чийто живот и мисъл могат да ни послужат като поука и образец. Забвението относно тяхното дело е прекъсване на приемствеността и тежко заболяване на националната памет. Ето защо е крайно време да се заемем с трудната задача да говорим за и да осмислим това липсващо звено на България“, посочиха от Сдружение „Харта“.

През април ще бъде проведена следващата публична дискусия от поредицата „Липсващото звено“ – дискусии  за най-новата българска културна история.

на горе