СЪБИТИЯ

Славянската духовност и национална идентичност
Международна научна конференция в София

Славянската духовност и национална идентичност

22 Април 2017

С. Бабурин: За всички нас –  за руските и за другите славянски народи е важно да осъзнаем, че икономиката ни не може да съществува отделно от духовно-нравствените ни традиции, от историческия опит на нашите народи.

На 22 април в София се проведе Четвъртата международна научна конференция, посветена на славянската идея. Научният форум е организиран от Славянското дружество в България и Национално движение „Русофили“.

В конференцията на тема „Славянската духовност и национална идентичност“ участваха представители на трите славянски групи в Европа. Източните славяни бяха представени от акад. Сергей Бабурин, президент на Международната славянска академия на науките, проф. Олег Платонов, председател на Всеславянския съюз, Алексей Григорович, гл. секретар на Международния славянски съвет, Николай Лавриненко, президент на Международния славянски съвет, проф. Олег Грачев, Украинската академия на науките, проф. Сергей Костян, вицепрезидент на Международния славянски съвет и Владимир Груздев, секретар на Беларуския славянски комитет. Групата на западните славяни бе представена от проф. Барбара Кригер, зам.-председател на Полския славянски комитет, доц. Янж Минарж, член на Чешкия славянски комитет, Ян Елинек, Олена Гросничева и Ева Голичкова, членове на делегацията, Едита Диррерова, председател на Словашкия славянски комитет и д-р Дагмара Боллова, зам.-председател на комитета. Групата на южните славяни бе представена от Неда Негованович, член на ръководството на Сръбския славянски комитет, Стоил Фердов, председател на Славянското дружество в България и Николай Малинов, председател на НД „Русофили“.

„Външният свят, от който ние, славянските народи, сме неделима част е твърде динамичен и нестабилен. Задълбочаващият се процес на глобализация в политически смисъл води до размиване на националния сувернитет на по-малките и слаби държави. Ролята на националната държава силно се разколебава. Специфична проява на тези процеси в славянския свят се изразяват в стермежи и безкрайни опити за дестабилизация на славянски земи. Крайната цел е довеждане до раздробяване на отделните страни до малки държави, полуавтономни, автономи владения, лесни за управление. Това се отнася не само за Блаканите“, каза в стъпителната си реч Стоил Фердов.

В обръщение към участниците в научния форум акад. Сергей Бабурин заяви: „за всички нас –  за руските и за другите славянски народи е важно да осъзнаем, че икономиката ни не може да съществува отделно от духовно-нравствените ни традиции, от историческия опит на нашите народи“. Той подчерта също, че „съвременна Русия, при всички нейни особености и сложност, има какво да предложи на приятелите и братята си освен нефт и газ – имунитет, способност да се защити обществото от нраствения упадък и деградация, основан на единството на народите в осъзнаването на тяхната цивилизационна уникалност, проникната от вяра и основана на икономически опит“.

С доклади и научни съобщения в конференцията взеха участие учени и обществени дейци от 8 славянски страни – България, Беларус, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна и Чехия.

 

на горе