СЪБИТИЯ

История на истината
Интервю с Михаил Михайлов

История на истината

09 Март 2019

Истината е трънлива. тя не „цепи басма“ на никого.
Михаил Михайлов 

В края на миналата година излезе новата Ви книга „История на истината“. Как се появи идеята за нея?
– Написах я, за да прозре дъщеря ми научното обяснение за света и неговото развитие. Това обяснение винаги е било неудобно за тези, които властват - от робовладелското общество до днес. Дори и в периода на „социалистическия реализъм“, когато диалектическият материализъм е превърнат в потисническа идеология, утвърждаваща хегемонията на червена олигархия, безцеремонно погребала принципа на демократическия централизъм. От друга страна за „демократичния запад“ тази наука винаги е била смъртен враг, защото разкрива експлоататорския характер на капитализма. Изопачена от ляво и прокълната от дясно, Научната философия е заклеймена и поругана, но е жива. Жива е защото е обективна – не зависи от волята на човека и съществува вън от неговото съзнание. Нещо повече. Валидна е за цялата Вселена. Ако се появят извънземни цивилизации, тя би била еднакво правдива и за тях.  Ето колко е важна. За съжаление хората нямат почти никакъв достъп до нея. Давам си сметка, че тази книга е капка в непрогледния океан на човешкото невежество и няма да го озари. Но това не я омаловажава. Напротив. Прави я безценна. 

 Не е ли надменно да се претендира, че познаваме истината? 
– Надменно е за тези, които не я познават. За съжаление те са голямото болшинство от населението на Земята. Истината е трънлива. Тя не „цепи басма“ на никого. Тя винаги е подсъдима, но рано или късно винаги е оправдана. Оправдана е от историята. Оправдана е, защото е безпристрастна. Не взима страна в каквито и да било спорове. Да. На истината можеш временно да ѝ запушиш устата. Временно, защото винаги идва миг, когато тя тържествува. Било е време, не много отдавна, когато всеки, който е твърдял, че Земята е кръгла е бил жестоко преследван. Тогава хората са вярвали, че тя е плоска. Питам Ви днес: Плоска ли е Земята? Чувам отговора Ви: Кръгла е! Питам ви: Нима първата жена е сътворена от реброто на първия мъж? Не чувам ясен отговор, защото дори и най-искрените богомили днес, въоръжени със съвременните научни познания се колебаят. Ще дойде ден когато ще престанат да се колебаят, както не се колебаят днес дали Земята е кръгла. 

 Но Научната философия отрича Създателя – Господ?
– Научната философия не отрича нищо! Тя приема за истина всичко потвърдено от практиката, без да отхвърля хипотезите за явленията, които все още не са потвърдени. За разлика от всички останали философии, тя е динамична – развива се успоредно с откритията във всички области на науката. Ако науката докаже практически, че Бог съществува, че е създал Вселената, Земята, растенията, животните, хората и Ева от реброто на Адам, Научната философия неминуемо ще възприеме тази хипотеза като истина. Много са примерите от древна Елада до днес, които потвърждават динамичността на Научната философия. Философите материалисти Хераклит, Аристотел и Хипократ са вярвали в множество богове, ала днес никой не вярва в Зевс и Хера. Маркс, основоположникът на диалектическия материализъм и откривател на обществения закон „Битието определя съзнанието“ твърди, че комунизма е достижима реалност. Днес научната философия си дава сметка, че за да се случи това е необходимо точно обратното – Съзнанието да определя битието. Ленин обявява, че монополизмът е последния стадий на капитализма. По негово време научната философия изповядва това твърдение. Днес тя го отхвърля и приема, че монополизмът е само първата стъпка в глобализацията на капитализма. Теорията на Бжежински за конвергенцията на капитализма със социализма беше отхвърлена от научната философия, ала днес Китай е неоспорим пример за валидността й.

Какъв е главният извод на Научната философия?
– Все някога, в далечното бъдеще, общественото развитие ще принуди хората да осъзнаят, че за да са задоволени и щастливи трябва да живеят в общество, в което всички са задоволени и щастливи. И те ще го направят. Това е квинтесенцията на историческия материализъм. За нея са мечтали Сен Симон, Кампанела, Фурие, Адам Смит, Маркс, Енгелс, Ленин, Кастро и милиони добронамерени хора. Аз не мечтая. Аз вярвам, че това ще се случи!  

В крайна сметка,  яйцето ли е първо, или кокошката?
– Материята! Но за да разберете защо, прочетете „История на истината“.
 

на горе