СЪБИТИЯ

Терорът – начин за употреба
Предговор към книгата на Иван Палчев – „ТЕРОР“

Терорът – начин за употреба

19 Март 2018

Когато вярата в доброто стриктно поддържа институциите и тревожно следи развитието на противоречията в обществото, когато умът не иска да приеме „висши държавни съображения“, а иска да слуша гласа на сърцето, тогава разминаванията са напълно възможни.

Не може да има каквото и да е съмнение, че през последните няколко десетилетия интересът на обществото в света към различните прояви на тероризъм значително нарасна. 

Появиха се множество изследвания, публикации и книги от автори с различна компетентност, народност и светоглед и изключително широк спектър от специални познания за този феномен. Хора с практика и ерудиция, която впечатлява, респектира и дава достатъчно висока степен на достоверност и пълнота на фактологическото съдържание на тази литература. 

В новата си книга „ТЕРОР“, писателят Иван Палчев, бивш депутат и дипломат, за пореден път се проявява като изключителен анализатор и експерт. Той си поставя задачата да изгради стройна и хронологична система, като разглежда стотици случаи на терор от дълбока древност до наши дни. Облягайки се на множество повече или по-малко известни разнородни факти и свидетелства, авторът анализира и класифицира различни случаи, като се опитва безпристрастно да достигне до причините и извършителите. Без да е многословен, той изследва различните прояви на тероризъм по света, като отделя специално внимание на неговите проявления, специфика и задкулисни игри. Книгата е сериозно написана, внимателно и балансирано съставена. Едно научно изследване, което има определена цел и предназначение. Основавайки се на множество точни дати, личности и разнородни свидетелства, писателят проследява изключително внимателно корените и възможните причини, породили тези колизии в обществото. Посветен на борбата срещу тероризма, този труд, както по съдържание, така и по структура, е многопластов. От една страна, той цели да представи видовете терор, тяхното проявление, история и извършители, без да отминава отражението му върху обществото и неговата роля като фактор, оказващ катализиращо въздействие върху процеси, свързани с развитието на различни слоеве от населението. Много често това са цели държави и континенти. От друга страна, той е насочен към разкриване на организационните форми, структура и застъпени доктрини от самите извършители и влиянието на отделните държави и специалните им служби върху този процес.

Книгата има преди всичко информационен и познавателен характер. Това е постигнато чрез използването на уникален по обем и съдържание материал, събиран през годините, като умело е допълнен с информация от най-добрите открити исторически източници. Използването на специфичен, в повечето случаи „телеграфен“ език, понякога затруднява и създава впечатление, че изложените данни изглеждат непълни или се нуждаят от прецизиране. Твърде много усилия и енергия са вложени за изработването на тази книга, за да погледнем така елементарно и критично на това установяване и подреждане по този начин на факти от историята на тероризма по света.

Когато вярата в доброто стриктно поддържа институциите и тревожно следи развитието на противоречията в обществото, когато умът не иска да приеме „висши държавни съображения“, а иска да слуша гласа на сърцето, тогава разминаванията са напълно възможни.

С поредното си изследване писателят продължава да оформя и допълва мозайката на човешкото познание за тази толкова чувствителна и старателно потулвана тема. Той смело поставя въпроси, отстоява позиции и показва своята гледна точка за това социално безумие, наречено тероризъм. Иван Палчев създава настоящото мащабно историческо изследване, насърчава ни да навлезем в дълбините на неговата душевност и ние се чувстваме задължени да изберем страна.

професор, ген. м-р (ор) Румен Ралчев

София, януари 2018 г.

на горе