СЪБИТИЯ

200 години от рождението на император Александър II

200 години от рождението на император Александър II

27 Април 2018

На 27 април пред паметника на Цар Освободител бе отбелязана 200 годишната от рождението на Александър II - императорът, който подписва Манифеста за обявяването на последната Руско-турска война от 1878 г., която да донесе свободата на поробените братя християни на Балканите. 

Цветя на признателност бяха поднесени от извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Анатолий Макаров, от фондация "Славяни", от СОСЗР, от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, от апарата на аташето по отбрана, начело с полк. Виктор Авдеев, от български народни представители, обществени дейци и граждани. 

Поклон пред храбростта и самоотвержеността на загиналите в името на славянската идея и християнския морал! Вечна признателност пред онези, които умираха, за да оживее България!

на горе