СЪБИТИЯ

Отговорно законодателство за военнопострадалите
Пресконференция на Съюза на военнопострадалите и военноинвалидите

Отговорно законодателство за военнопострадалите

25 Юни 2018

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отбелязва 28-годишнината от своето възстановяване през 1990 г.

Съюза на военнопострадалите и военноинвалидите даде пресконференция в БТА по повод 28 годишнината от възстановяването на организацията през 1990 г. 

Председателят на организацията младши лейтенант о.р. инж. Петър Велчев очерта необходимостта от законодателни инициативи за подобряване социалните грижи за пострадалите за Родината, на здравната политика спрямо тях, на трудовия им статус. 

Днес Управителният съвет на организацията провежда заседание, с което ще стартира изготвянето на предложения за промени в законодателството, които да внесе до края на годината. Основните въпроси, които се нуждаят от актуализация е малката сума, отделена за пенсии на военнопострадалите, засилване дейността на Дирекция Социална политика в тази насока, необходимостта от представител на организацията във всички комисии на Министерство на отбраната. Инж. Велчев съобщи, че всички предложения трябва да извървят дълъг път до своята реализацията - от съгласуване с отделните министерства, през Министерски съвет, а накрая и с Народното събрание.

В сферата на военнопатриотичната дейност инж. Велчев сподели разочарованието си от разделението на военнопатриотичните организации, което не спомага за родолюбивата им дейност, за която са призвани. 

На 26 юни 2018 г. Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отбелязва 28-годишнината от своето възстановяване през 1990 г.

на горе