СЪБИТИЯ

Актуално, юбилейно, развлекателно…
Новата книга на Никола Великов

Актуално, юбилейно, развлекателно…

05 Март 2020

Актуално, юбилейно, развлекателно… 
и 
малко икономически знания

Това е втората книга от поредицата „Афоризми, поговорки, мисли, куплети…“. Към носещата конструкция на първата книга са вградени нови елементи – анализи по актуални въпроси, юбилейни събития, хумор, обща икономическа теория от друг зрителен ъгъл.

Читателят може да се запознае с онова, което му допада. Несъмнено запознанството със съдържанието на книгата ще обогати културата на всеки читател и ще му достави определено емоционално и естетическо удовлетворение.

Никола Великов е проф. в УНСС, доктор на икономическите науки, ръководител на катедра в БАН, Ректор на Славянския университет в България.

на горе