Търсене за: Власт

Ново! Сигурност Брой 9-10/2020
Ново! Сигурност Брой 9-10/2020

Ние ще прокламираме нашите каузи и идеи, анализи и послания в търсене спасителен БРОД за Бъдеще, Род, Отечество, Държава. Публикациите в списание „Сигурност“ и в сайта brodbg.com и ...
Откровено за повалена България
Откровено за повалена България

Ако заменим само имената на руските олигарси и политици отпреди десет години с днешните наши „първенци“ – ще видим как във времето самораслите „избрани“ от клуб „Г-13“, от кръга ...
Една книга и истината
Една книга и истината

Наскоро излезе от печат книгата „Дълбоката държава. The Deep State“ на известния наш учен, университетски преподавател и безспорен водещ експерт в областта на отбраната и на сигурността проф. ...
Действителната власт на президента на Република България
Действителната власт на президента на Република България

В представения анализ ще дадем „възможност за размисъл отвъд конституционалната догматика с цел изследване на реалните политически съотношения на силите“, т.е. ние ще вземем под внимание ...