Търсене за: Поезия

Героите умират млади
Героите умират млади

Впрочем нима поезията на Лазар Мурджев не е копнеж за живот без представки? С този въпрос-метафора четенето започва отново… Проф. Радослав Радев
Безсмислици
Безсмислици

Лазаризмът из....„фърчА“ Обширният обхват от въпроси, явления и факти, които вълнуват автора, както и прецизната му творческа сетивност пред определят за Лазар Мурджев пътя на постоянно ...