Търсене за: Преход

Предходно настоящето като неосмислено минало
Предходно настоящето като неосмислено минало

Тридесет години живеем под знака на кризата. Отражението й върху културата не е намерило обяснение. Духовната криза, тази на смисъл и кризата на вярата в ценностите се усещат силно. 
Гняв
Гняв

„Активната социална роля на човека се свежда до приспособяването към действителността…”
Патологии
Патологии

…А автентичната „гражданска енергия” – винаги си е била „платена” и е изпълнявала политически поръчки...
Зад сценария на пандемията |част2|
Зад сценария на пандемията |част2|

За нас ,българите, вероятно, най-важното в търсенето на собствен път и модел на развитие е да осъзнаем, че изминалите тридесет години български демократичен преход нанесоха смъртоносни поражения ...
Заплахата за световната сигурност поставя пред тежък изпит и България
Заплахата за световната сигурност поставя пред тежък изпит и България

Все пак усилията на мнозина водят поне до по-ясно очертаване на разбирането, че в природата и генезиса на глобалните проблеми стоят дълбоки взаимни връзки между естествените(природните) и ...
БРОД 20/20 за списание Сигурност
БРОД 20/20 за списание Сигурност

Носи ни времето в поредната /обиколка/ разходка около Слънцето... Планетите безупречно и безпрекословно в космическа принадлежност и в най-пълна тишина изпълняват „новия” 2020 ...
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС

Ако трябва да направим обобщена равносметка за ползите и загубите (разходите), подлежащи на количествена оценка, изравняването между тях ще стане някъде към 2040-2050 година.
Патологии
Патологии

Може би гражданската нетърпимост ще извоюва своята значителност чрез всенародни веселия и „националният революционен дух” отново ще се окаже бял и безкръвен като несъстоялия се БГ ...
Гняв
Гняв

Съгласно устава на ООН, националната сигурност е „динамично състояние, при което за държавата и обществото не съществува пряка опасност от въоръжено нападение, политически натиск или ...