КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Представяне СИГУРНОСТ 1/2016 г.
За повече действеност и обединение около Национална доктрина, призоваха присъстващите

Представяне СИГУРНОСТ 1/2016 г.

03 Февруари 2016

На 3 февруари пред съмишленици и ценители бе представен бр. 1 за 2016 г. на сп. „Сигурност“. Сред присъстващите бяха и част от авторите на изданието. 

Те коментираха рубриките и материалите в броя, както и някои от най-актуалните и злободневни проблеми. Сред основните обсъждани теми бяха приоритетите в националната ни сигурност,   обединяващите нацията ни елементи и намирането на единен брод, извеждащ България от кризата на духа, както и необходимостта от консолидацията около единна Национална доктрина в интерес на страната ни.

ЛАЗАР МУРДЖЕВ:

„Въпреки предизвикателствата на усложнената обстановка, успяхме да направим скромна извадка от обществено-политическата обстановка на нашето не особено добро битие“, каза при представянето на броя издателят му Лазар Мурджев. „Споделена култура за споделена сигурност – това може да се интерпретира в различни посоки на сигурността за осмисляне на понятието като предизвикателство на днешни ден“, допълни още той.

 

ПРОФ. НАКО СТЕФАНОВ:

Идеята за Брод за България е идея за своевременност на действието“,  заяви в изказването си проф. Нако Стефанов. „Какво ни трябва днес? Да се съединим! И това може да се превърне в начало, за да започнем да говорим в един глас и да търсим изказ на набиращата вече мощ инициатива Брод за България. За да намерим брода, да намерим знаците, българската Национална доктрина, която да задължи натрапените лидери да преминават през бродовете.“

ПОЛК. ГОРАН СИМЕОНОВ:

„Би трябвало да се постави началото на едно по-актуално и по-активно обсъждане на въпросите, свързани с Национална доктрина... Но решаващата роля трябва да е на държавата.Затова трябва да търсим и да намерим онзи механизъм, който ще ни позволи в името на националния интерес да мотивираме ли да принудим държавното ръководство да участва.“ Той акцентира и върху разнобоя на управленческо ниво по отношение на външнта ни политика: „Ние имаме три центъра: външният министър говори едно, президентът – друго, премиерът замазва...“ Полк. Симеонов бе категоричен, че „една Национална доктрина би дала възможност за последователност в политиката на всяко правителство, което идва.“ И заключи, че е „необходимо цялостно преформатиране на външната политика спрямо променената международна обстановка.“

ГЕН. ТОДОР БОЯДЖИЕВ

Ген. Тодор Бояджиев се спря върху новата рубрика на списанието „КАЛЕЙДОСКОП“. Той приветства подхода и изрази мнение, че чрез точните цитати става пределно ясно кой какъв е в родната политика: „Авторът Георги Вацов е събрал цитати, документирани кога и как са изречени, от различни политици. Четейки ги, не е необходимо да им правиш анализ, защото те самите се анализират много добре и показват кой ни управлява в момента. Хора, които днес сутринта казват едно, на обяд – друго, а вечерта – трето. Хора, които спират Южен поток, а сега заявяват: „Ако не ме бяхте свалили от власт, Южен поток щеше да се строи“. Материалът е с подзаглавие „Газопроводи, атомни реактори и политика“, а авторският коментар в края на текста е: „Да не забравяме, че през 2018-а предстои да ни ударят ключа и на другите атомни реактори“. Ген. Бояджиев представи и предстоящите да се появят на пазара т. 1 и т. 2 на книгата си „Наръчник на шпионина“.

ГЕОРГИ ВАЦОВ:

При представянето на рубриката си „КАЛЕЙДОСКОП“ Георги Вацов заяви, че не можем да чакаме държавното ръководство, подкрепяно отвън, да се замисли върху дълбоките проблеми на България. Той уточни, че в следващия брой ще стане дума за „едно изхвърляне на президента Плевнелиев, който заявява, че сме пета икономика в света, а същевременно ще покажем, че през 1985 г. България е била на 28-о място, а че през миналата година - на 59-о...“ Вацов отбеляза и за т. нар. „хибридна война“ и изказванията на наши държавници, включително Плевнелиев, пред чужди държавни ръководители за нея и за отношенията Русия - САЩ и Русия - България. Според него в в резултат на тези изказвания се уязвява Русия на международното поле.

ДОЦ. МЮМЮН ТАХИР:

По думите на доц. Тахир както и да се нарича интелектуалнят продукт  – Доктрина, Национална стратегия или Програма - без участие във властта той не може да бъде реализиран.

„В различните броеве на списанието писахме за кризата на ценностите в условията на глобализацията, както и на лидерството. Последната е не само в роден, но и в свтовен мащаб. Кризата означава катастрофа“, поясни Тахир.

ПРОФ. ЙОРДАН НАЧЕВ:

Проф. Йордан Начев бе категоричен, че „не можем повече да помагаме на тези, които ни управляват, с идеи или нещо друго...“ Като основна причина за това той посочи факта, че те не се вслушват в съветите и не използват идеите. „На тези, които ни управляват – никаква помощ! Въпросът е как да ги махнем. Ролята на държавата е сведена до това да може да неутрализира бунтове – народни и против правителството...“ Той също така очерта пряката връзка на билите във властта и участието им в различни корпорации и се спря върху отношенията на Великите сили и разпределението на света. Според него цветните революции са корпоративни революции. В заключение той каза: „Православието - и не само то, но и християнството, ще бъде все повече отслабвано, а на места дори и унищожено...“

СТЕФАН НИКОЛОВ:

Стефан Николов заяви: „Нека си поставим за цел в рамките на месец да направим  задълбочен анализ на ситуацията в страната и на тази база да отговорим на въпроса:“Става ли дума за оцеляване? Ситуацията такава ли е, че води към една свръхопасна ситуация?“ Той обрисува мрачна картина на бъдещето, като смята, че „светът говори за един златен милиард, който ще оцелее“, а излишните половин милиард славяни, православни и представители на бялата раса ще бъдат пожертвани. По повод Националния идеал той смята - а това е и главна цел, че това са Мизия, Тракия и Македония. И припомни, че този идеал е бил погребан през 20-те години на миналия век: „В момента я има само целта - това, което е останало и се нарича България, да не бъде пожертвано показно от някой друг и за наша сметка. Това трябва да бъде възприето като единствена Национална доктрина“, призова той. По думите му единствената ни Национална доктрина е да оцелеем – не като българи, не като индивиди, а като нация и държавност.  

ПРОФ. ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ:

Мнение по отношение на Националния идеал изказа и проф. Славейков: „Страхувам се, че отново ще бъдем уникална държава, ако приемем за Национален идеал оцеляването – такава държава няма...“ Като отбеляза, че основата на националната сигурност е демографията, той каза: „За каква сигурност говорим, като първо, тук не остават млади хора, второ, основните елементи на икономиката ги няма – работната ръка и вътрешният пазар...“ Друг въпрос, върху който професорът се спря, са многобройните стратегии, изработени през годините от експерти, като на документите никой от управляващите не е обърнал внимание.

ПРОФ. БОНЧО АСЕНОВ:

Проф. Асенов говори за представената в броя книга „Плашилото“ от полк. Тодор Ников. Четивото представлява успешен аналитично-мемоарен опит за историческа реабилитация на демонизираната от началото на прехода до днес Държавна сигурност. Според проф. Асенов некомпетентността на всички през изминалите години на прехода се оправдава именно с ДС. Той разказа още, че пише книга със заглавие „Държавна сигурност - мит или реалност“, за да бъде опровергана тезата за намесата на бивши нейни служители в икономическото, политическото и културното управление на страната ни през изминалите години.

ПОЛК. ЧАВДАР БОРАЧЕВ:

Полк. Борачев също застъпи въпроса какъв трябва да е Националният идеал, около който нацията да се обедини. Той бе категоричен, че такъв е не оцеляването, а възстановяването на държавността и националния суверенитет. „Според мен това са двете неща, които могат да обединят цялата нация.“  Той смята, че обединенито трябва да започне отдолу, по места. По думите му именно поради нечуваемостта на управляващите и липсата на диалог с тях, те „трябва да бъдат махнати“.

ПРОФ. ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ:

„Философите сме изправени пред интересно затруднение“, започна изказването си проф. Стоянов. Като генерален проблем той постави въпроса за центровете отвън  – Брюксел, Вашингтон и Москва, и зададе въпроса всъщност дали тези центрове са само три и дали не са повече. Според него човечеството страда от това, че трябва да избира цели, да търси средства и очаква някакви резултати: „Големият проблем е кой поставя целите. Колко са външните центрове – три или повече? Каква е йерархията на целите?“, попита още той и поясни, че ако някой не е наясно с целите, трябва да дойдат нови хора.

ПОЛК. НИКОЛАЙ МАРКОВ:

Сред гостите на събитието бе и полк. Николай Марков, който започна изказването с нестандратно и образно сравнение: „България е военен самолет, в който няма една машинка, без която той става негоден и това е системата за разпознаване чужд-свой. И понеже не се различаваме, започваме да се съмняваме всеки във всеки“. Полковникът поясни, че „ние нямаме създаден механизъм как да се разпознаем“. Според него обаче това е механизъм, който може да бъде създаден по много прост начин и „хора, които тази машинка не разпознава, трябва да бъдат отстранявани от властовите постове“.

Друго ударение в изказването му бе сивата икономика у нас: „България не е в тежко положение, най-малко – икономически. В Европа именно България разполага с най-мощната сива икономика...“ По думите му „единственият проблем е, че този финансов ресурс, който генерираме в мащабите на много милиарди, ние не можем да го разпределим правилно.“

Същевременно, според полк. Марков, в международен план, също имаме абсолютна сигурност: „Все пак, ние имаме атомна енергетика. Оголени сме откъм въоръжение, но Балканският полуостров е абсолютно запълнен с оръжие...“

ГЕН. СТОИМЕН СТОИМЕНОВ отговори на въпрос дали е възможен диалог с управляващите и доколко те се вслушват в съветите на експерти. От позицията си на екс съветник по Национална сигурност при президента той разказа: „Когато встъпих в длъжност, си мислех, че националната сигурност трябва да се приеме от всички политици и политически партии с консенсус ,защото това е консенсусна материя и че трябва да има една национална държавна политика по тези въпроси, която да следват всички. Оказа се, че не е така...“

Той сподели още как предварително изработени от експерти становища „увисват във въздуха“,  като накрая се излиза с други такива. И обясни този резултат с факта, че управляващите имат съветници „в сянка“, които слушат:  „Оказа се, че има по-важни съветници от мен и тяхната дума се чуваше повече, отколкото моята“. Това стана и причина за напускането ми, призна генералът.

на горе