БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ

Денят на храбростта и празник на Българската армия

Денят на храбростта и празник на Българската армия

Поздравяваме издателя на списание Сигурност и председател на БРОД за България г-н Лазар Мурджев, Високоуважаемата ни редакционна колегия и всички наши съмишленици със светлия християнски празник! 

Единственото списание за сигурност в България
С поглед за България списание СИГУРНОСТ обединява сили за единност в търсенето и изграждането на възможни перспективи за създаване и поддържане на национални интереси със стратегическо значение.
Списание СИГУРНОСТ е своеобразна актуална карта, очертаваща позициите на България в неясната глобална обстановка.
Въпросът „КОЙ“ е BG /Пее... днес народът/ Въпросът „КОЙ“ е BG /Пее... днес народът/

КОЙ Е българският народ.?! Умен, Красив, Свободолюбив, Богопомазан, Православен, Толерантен, Ученолюбив, Славянски, Древен, Достоен, Осквернен от трубадурите на Световния ред. Пребройте до 10 и ...

Деструктивно празнично Деструктивно празнично

Българинът прие да живее, да се чувства и да бъде част от чуждо упражнение…Пълнеж или изпълнител на абсурди, които сам отрича, но провежда сляпо и злочесто...

Как да направим разузнаването по-умно

Как да направим разузнаването по-умно

Мъдър методически „пример“, формат за развитие на мисленето в тези важни посоки на бъдещето, които нашата държава и нейните институции и служители проспаха фатално.