БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ

Инициативата „България – Зона на мира“

Инициативата „България – Зона на мира“

Не на нарушаването на държавния суверенитет! Не на опасните провокации в Черно море! България – Зона на мира! Черно море – морско пространство без чужди оръжия!

Единственото списание за сигурност в България
С поглед за България списание СИГУРНОСТ обединява сили за единност в търсенето и изграждането на възможни перспективи за създаване и поддържане на национални интереси със стратегическо значение.
Списание СИГУРНОСТ е своеобразна актуална карта, очертаваща позициите на България в неясната глобална обстановка.
В мрака на невежеството – всички котки са сиви В мрака на невежеството – всички котки са сиви

А България беше, е, и за огромно съжаление ще продължава да бъде перфектната колония...

Стандарт „Дребни душички“ Стандарт „Дребни душички“

„Нашите страхове, че безвъзвратно е отминало времето на безумно смелите герои, които са можели да дадат своя живот за една мечта, вероятно са основателни. Всички народи и държави на всички ...

Гърчовете на демокрацията Гърчовете на демокрацията

Колонизираната държавна машина, лицемерно залагайки страната ни на гибелния път на войната срещу православието и Русия, забива обществените отношения в топикът на „Ку-Ку – политическата ...