БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ

Единение на българското войнство

Единение на българското войнство

Призовавам Ви, господа генерали и офицери, експерти, извън всякакви организации и структури, като достойни хора да загърбим различията и да покажем на България - пример, как в името на добруването на Родината – Единението е възможно.

Единственото списание за сигурност в България
С поглед за България списание СИГУРНОСТ обединява сили за единност в търсенето и изграждането на възможни перспективи за създаване и поддържане на национални интереси със стратегическо значение.
Списание СИГУРНОСТ е своеобразна актуална карта, очертаваща позициите на България в неясната глобална обстановка.
Корона по мярка Корона по мярка

Как днес списание „Сигурност“ да даде на своите читатели верния прочит за действителността и последствията от този експеримент на „Съдбата“?! Пандемията е тази „капка ...

Демократура Демократура

Тази цинична демократура налага на разума загрижеността за мярата, събужда мисълта за оцеляването на нормалността. Мисълта се пробужда, а разумът търси истината... И установява, че липсва ...

Неонацизмът Неонацизмът

Футболните фенове заместват „Адолф Хитлер“ с благодушното „чичо Ади“. Песенчицата кънти по стадионите, но никой не иска да чуе.

Covid-19, „Глобалната криза“ и геополитическата турбулентност

Covid-19, „Глобалната криза“ и геополитическата турбулентност

Каква е все пак крайната цел – Глобален хаос? Да, както казва една наша поговорка – „В мътна вода риба лови“. В условията на Глобалния хаос да бъдат ударени всички онези, ...