СЪБИТИЯ

Глобални заплахи и интегрирана сигурност
Международна научна конференция

Глобални заплахи и интегрирана сигурност

19 Май 2017

През 2016 г. и 2017 г. кризисните събития в различни региони на света предопределиха рисковете и заплахите пред сигурността на държавите.

На 19 май в Нов български университет се проведе Международна конференция на тема „Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион".

Конференцията се откри от проф. д-р Николай Радулов, ръководител на Департамент „Национална и международна сигурност", проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии и г-жа Маргарита Попова, заместник-председател и главен секретар на Българска стопанска камара. Мероприятието протече в два панела по съответните теми: „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност" и „Сигурност в Черноморския регион".

По темата за глобалните заплахи своите научни доклади изнесоха експерти от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Нов български университет, Министерство на информационните технологии и администрация, представители на Българската народна банка, членове на Асоциация на Сухопътните войски на България, главни асистенти, докторанти, студенти. Свои доклади представиха доц. Д-р Цвета Маркова, проф. д-р Николай Радулов, д-р Гергана Йорданова, д-р Захари Бисеров, проф. Георги Бахчеванов и др.

В панела, посветен на сигурността в Черноморския район, участие взеха професори от Университета за национално и световно стопанство, от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий", от Военна академия „Г. С. Раковски", Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“, Национален военен университет „В. Левски“, членове на държавни институции и реномирани печатни издания в областта на сигурността сред които проф. Тилчо Иванов, проф. Вихрен Бузов, доц. Д-р Мариан Нинов.

Конференцията беше закрита с официален коктейл за всички участници и гости.

Очаквайте доклади от конференцията.

на горе