СЪБИТИЯ

Маркус Волф
Новата книга на Ген. Тодор Бояджиев

Маркус Волф

12 Юни 2019

Човекът без с лице и неговите тройки 

Общуването с тези, които преди три десетилетия бяха колеги и съюзници и с тези, които идеологиите поставяха в категорията на противници в „играта без правила“ ме убеди, че всички те имат помежду си много общи черти – патриотизъм, професионализъм, отдаденост на работата, толерантност, морал, готовност да погледнат отвъд рамките на своите специални служби. Това все още крепи оптимизма, че разузнаването е достойна професия с човешко лице.

 

на горе