III Форум
20.04.2016 г. Панагюрище

„История славянобългарска“ културен стълб на Българското възраждане
Поибренския кръст символ на Брод за България