КЛУБ СИГУРНОСТ

Мрежата на Сорос като заплаха за националната сигурност.
Мнения от 5 държави – ВИДЕО

Мрежата на Сорос като заплаха за националната сигурност.
Aвтор:  Теди Ангелова

07 Декември 2022

Днес стана почти модерно да се говори за информационна война.
Но често тези, които отправят обвинения за дезинформация, всъщност се оказват свързани с различни неправителствени организации, финансирани от чужбина, които оказват влияние както в политическия, така и в медийния и обществения живот.
Една широко известна такава организация е фондацията на Джордж Сорос „Отворено общество“.
Попитахме представители на различни държави - какво мислят за фондацията на Сорос и мрежата от НПО-та, свързани с нея.
България – о.з. полк. Чавдар Петров –председател на Национална асоциация „Сигурност“.
България - Костадин Костадинов - депутат в българския парламент и лидер на партия "Възраждане".
Унгария - Ласло Тороцкай – депутат от унгарския парламент и председател на партия „Наша родина“.
Армения - Айк Айвазян – ръководител на информационно-аналитичен център "Луйс".
Молдова - Михаил Гарбуз - председател на партия "Патриоти на Молдова"
Сърбия - Горан Игич - журналист и член на прадседателството на парламентарната партия "Заветници".

Теди Ангелова Водещ От Унгария взехме интервю от Ласло Тороцкай – депутат от унгарския парламент и председател на партия „Наша родина“.
Каква бе дейността на фондацията на Джордж Сорос в Унгария?

Ласло Тороцкай - Много добре познаваме Джордж Сорос, тъй като той е роден тук в Будапеща, в едно еврейско семейство, и от тук емигрира на запад, в САЩ, и от началото знаем, че фондацията на Сорос -  Фондация "Отворено общество" подкрепя на т.нар. ляво-либерални неправителствени организации, които действат организирано срещу традиционните и християнски ценности, както и срещу националното мислене. Помагат на първо място на престъпните елементи, вместо на честните хора.

Водещ - От България говорихме с Чавдар Петров – полковник от запаса и председател на Национална асоциация „Сигурност“.

о.з. полк. Чавдар Петров - На "Отворено общество" гледам като на организация, която се опитва да влият върху обществено-политическия живот в България. Поякога успешно, друг път - по-малко успешно. Лошото е, че те искат да променят културно-историческия и моралния облик на българина. Това е нещо, което на мен лично, изобщо не ми харесва.

Водещ - От Армения взехме интервю от Айк Айвазян – ръководител на информационно-аналитичен център "Луйс".
От кога съществува фондацията на Сорос в Армения? Какви са основните направления на политиката й? За какво и против какво се обявяват?
Каква е ролята й в политиката?

Айк Айвазян - След разпада на СССР САЩ получиха възможност да контролират информационното и политическото поле на постсъветското пространство за обслужване на интересите на САЩ и съюзници им. Всичко това се правеше за съхраняване на едноличната власт на Запада, начело със САЩ, в целия свят. Един от тези инструменти на САЩ - Фондацията на Сорос започва работа в Армения през 1997 година. 
За 25 години на своята дейност фондацията на Сорос похарчи милиони долари за създаване на мрежа от десетки нетърговски организации, които провеждат дейност по цялата територия на Армения. Тяхната дейност е насочена към разпространение на така наречените западни „ценности“. 
С финансиране от фондацията на Сорос действат организации прокламиращи така нареченото джендърско равенство и джендърна идеология. Действат няколко организации, занимаващи се с ЛГБТ пропаганда в Армения.
Във връзка с това в продължение на много години ЕС се опитваше да натрапи на Армения съответстващите закони, които трябваше вече в правното поле да закрепят всичко това. Независимо, че Армения е страна с традиционни ценности, през 2013 година ЕС все пак успя да пробута в арменския парламент т.нар. „джендърски закон“. Това беше първият закон от подобен тип в Армения и след него и започна моята активна обществена дейност.
Нашата цел беше да обясним същността на тези закони, до какво могат да доведат и да попречим на по-нататъшното приемане на подобни закони. Силите, разбира се, не бяха равни, тъй като група доброволци фактически се противопоставяше на цялата държавна машина на Запада. Въпреки това в информационното поле ние действахме достатъчно ефективно.
На прицел на фондацията на Сорос се намира и Арменската Апостолска Църква, тъй като нашата църква беше препятствие на пътя пред реализацията на плановете на Запада. Срещу арменската църква, в продължение на много години, се водеше активна пропаганда. През 2015 година Западът се опита да лиши църквата от нейната доминираща роля чрез изменения в конституцията. Тогава успяхме да предотвратим това.
Фондацията на Сорос водеше активна пропаганда и в политическото поле. Едно от основните направления на дейност е антируската пропаганда, тоест опити за дискредитация на Русия, която фактически води война срещу Запада и неговите т.нар. „ценности“.

Ласло Тороцкай - Мога да Ви представя и конкретни цифри, тъй като събрах данни за това, фондацията на Джордж Сорос за какви неща колко големи ресурси е изхарчила в Унгария през 2016 г. Защо ни е толкова важна 2016-та година? Защото унгарското правителство през 2017 г. предприе мерки срещу фондацията на Джордж Сорос, по-късно ще Ви разкажа и за това, точно какви мерки... През 2016 г. под егидата на т.нар. "равенство" и "обществена интеграция" дава подкрепа обикновено на онези малцинства, които доста звучно се опитват да изразяват възгледите си против мнозинството. През 2016 г. са получили 171 милиона форинта за т.нар. "здравни права" - и това е интересно, какво представляват: обикновено става дума за трансджендърски или различни ЛГБТ права.
В случая като поддръжка фондацията на Джордж Сорос, е дала за това 10 милиона форинта. За т.нар. "демократична практика", което означава подкрепа за НПО-та, действащи покрай т.нар. "демократически партии" от глобалистки и интернационалистически вид, за това фондацията на Джордж Сорос е предоставила 352 милиона форинта.

Освен това, 306 милиона форинта за "човешки права" само през тази година...

В случая с Унгария фондацията на Сорос винаги предпочита правата на т.нар. малцинства, вместо правата на мнозинство, както и за образование - 96 милиона форинта са дали само през тази година. Това образование не е традиционното образование, а вместо това – например, операции като издаване на детски книги с приказки, пропагандиращи "ценностите" на ЛГБТ обществото за деца.Такива неща подкрепят хората на Сорос. Тези неща ние от всяка гледна точка ги считаме за опасни. Освен това след т.нар. "преход", когато стария комунистически или социалистически Източен блок се разпада, Джордж Сорос се появи във всички бивши социалистически държави и много енергично започва да трансформира обществата покрай тези цели. Подбутва тези общества в либерална и ляво-либерална посока и затова след "прехода" през 90-те години и в Унгария нараства силата и влиянието на интернационалисти и глобалисти. Тоест - във всичко това Джордж Сорос е имал много важна роля.

о.з. полк. Чавдар Петров - Те искат да наложат глаболизма като цяло в света и да изтрият националната памет и националния суверенитет на отделните държави. Затова в много държави подобни фондации и "Отворено общество" са забранени. В България, за съжаление, "Отворено общество" още в началото на прехода, 90-та година, Андрей Луканов ги покани тук, дори им отпусна пари тогава, мисля , че бяха 10 милиона долара, за развитие на отворено общество. А, за съжаление, родолюбиви и патриотични неправителствени организации не получават и стотинка помощ от държавата. Тоест, искам да кажа, че държавата се е продала още преди 30 години.

Водещ - Към кого е ориентирана дейността на мрежата на Сорос в страната - към младежите, към политиците, към медиите?

Айк Айвазян  - Фондацията на Сорос работи на всички нива на обществения живот. Организациите, финансирани от фондацията на Сорос, работят на цялата територия на Армения. Работа се провежда с младежите, в информационното поле работят няколко медии, които оказват съществено влияние на общественото мнение, а в държавните структури буквално се роят адепти на фондацията на Сорос и други западни структури.

о.з. полк. Чавдар Петров - Там всичко е ценеленасочено - тоест искат да се разруши националната държавност и да се наложат либералните модели, които определени хора в Америка, и то главно демократите, се опитват да налагат на света. Дай Боже, това да не стане.

Водещ - От Молдова взехме интервю с Михаил Гарбуз - председател на партия "Патриоти на Молдова".
От колко време съществува фондацията на Джордж Сорос в Молдова? За какво се бори тя и срещу какво се обявява? Как оценявате тази дейност:

Михаил Гарбуз - В Молдова фондацията на Сорос съществува от 90-те години. За наше съжаление, фондацията на Сорос провежда на територията на Молдова деструктивна дейност. По същността си тя се явява проводник на хегемонията на САЩ. Създават НПО, което формира лъжливо обществено мнение. Фондацията на Сорос е проводник на колонизацията в света, в това число и в нашата родна Молдова.

Водещ - Интервю взехме също и от Костадин Костадинов - депутат в българския парламент и лидер на партия "Възраждане".
Как бихте определили дейността на свързаните с Джордж Сорос организации в България?

Костадин Костадинов - Като заплаха за националната сигурност, защото тези организации защитава интереси, които нямат нищо общо с българския национален интерес. Представляват проводник на чужди държавни интереси и са напрактика пета колона, която защитава всичко друго, само не и интересите на българския народ.

Водещ - Смятате ли, че определи техни действия, на тези организации, биха могли да засягат въпроси, свързани с националната сигурност и ако да - защо?

о.з. полк. Чавдар Петров - Аз не случайно казах, че подобни организации искат да изтрият националната идентичност на съответните държави, където се намират. В случая говорим за България, да, те действително искат да изтрият българската културно-историческа памет, защото един народ, който няма памет, няма и бъдеще. А в случая бъдещето ще зависи от такива подобни организации, които ще ни диктуват как да живеем. Затова - дали изцяло да се забранят или да се сложат под изключително строг държавен контрол, което според мен е по-вероятно, би трябвало да стане. А дали ще съумее българската държава да го направи ? На този етап се съмнявам.

Водещ - Смятате ли, че проникването на лица, свързани с организацията на Джордж Сорос, или пък с фондация "Америка за България", в политическия, обществения и медийния живот в България, представляват заплаха за националната сигурност на страната ни?

Костадин Костадинов - Категорично! И не само хората, които са на издръжка на Сорос или на "Америка за България", но и всички останали организации, физически лица или неправителствени структури, които са на издръжка на чужди държави, представляват пряка заплаха за националната сигурност, защото те изкривяват общественото мнение, манипулират го, създават фалшиви, неверни обществени нагласи и всъщност правят всичко необходимо, за да прокарват чужди национални интереси, което е забранено. Между другото, законът който ние внесохме в деловодството на парламента на практика е копие на американския закон за регистрация на чуждестранните агенти. Поради тази причина ми стана изключително смешно, когато наблюдавах реакциите на всъщност застрашените от точно този американски закон американски медии в България. Иначе казано - оказа се, че крадецът вика "дръжте крадеца". Още нещо можем да отбележим - че това, което е разрешено на Метрополията, не е разрешено на колонията. Казано по друг начин - ако в Америка е забранено да пропагандираш чужди национални интереси, в България би трябвало да е разрешено. Това няма как да стане и ние няма да го допуснем в никакъв случай.

Водещ - Политиците - депутати, министри, които влизат в управлението на държавата и които са пряко свързани с такива чужди организации, според вас това предсавлява ли риск за страната? Те няма ли да гледат повече интересите на тези чужди организации и държави, с които са свързани, от които са получавали пари и възможности за кариерно развитие, отколкото българския национален интерес? Как да се гарантира българският национален интерес в такъв случай?

о.з. полк. Чавдар Петров - Трудно може да се гарантира. Аз съм определо против това, което казахте, такива хора да стават депутати и да влизат в правителствата и да решават национално отговорни въпроси за България. Аз съм против, но за съжаление, не зависи от мен, това зависи най-много от българския народ - кого избира на избори. Абсолютно сте права, че в много голяма част от случаите те изпълняват волята на този, който им плаща. Не защитават българския интерес, а интереса на този, който им плаща.

Водещ - От Сърбия взехме интервю от Горан Игич - журналист и член на прадседателството на парламентарната партия "Заветници".
С какви други организации си партнират структурите на Сорос в Сърбия?

Горан Игич - Бих искал да напомня за „доктрината Рейгън“ от 80-те години, когато бяха взети решения за прехвърляне на много дейности, извършвани преди това от ЦРУ, на неправителствени организации, най-известната от които е USAID, която работи в много страни. Известна е дейността, например, по източване на пари в Афганистан на тази организация, но я има и в други страни, включително и у нас. И ние дори не можем да наречем тези структури „странични структури на Сорос“, но те на практика са фондове на Сорос, свързани с определени американски и други стратегически дейности.
Бих искал да спомена организацията NALED в Сърбия, която се занимава със съдебната реформа. Те дори успяха да наложат някои промени в полза на това, че парламентът изобщо не контролира съдебната система и това е скандал, защото ако не са отговорни пред сръбския народ, тогава вероятно ще бъдат отговорни пред американското посолство или някой друг.

Водещ - Има ли тяхна намеса във вътрешните работи на Сърбия и смятате ли, че това е заплаха за националната сигурност на страната?

Горан Игич - Със сигурност сте наясно какъв натиск изпитва страната ни по отношение на Косово и Метохия, въпреки че имаме Резолюция 1244 на СС на ООН, в която се говори за „съществена автономия“, но не се споменава никаква независимост. Колективният Запад обаче е упорит в отцепването на част от територията ни и в този смисъл неправителствените организации в Сърбия много често подкрепят тази школа на мислене. Така че, да, има някаква опасност за националната сигурност, но има проблем, че имаме такива власти, които някак не виждат това, а сръбската партия „Заветници“ и нейната председателка Милица Джурджевич Стаменковски многократно подчертават, че трябва позициите на неправителствените организации да бъдат много по-прозрачни, тоест да се знае точно кой е агентът на чуждо влияние. Все пак такива закони има в САЩ и в Руската Федерация. Защо не, можем да го донесем и в нашата страна!

Водещ - Как се стигна до ограничаване на дейността на фондацията му? Какви бяха причините за това?

Ласло Тороцкай - Унгарското правителство през 2017 г. взе мерки в две направления и се постара да попречи на дейността на Джордж в Унгария: едното са споменатите НПО-та, които често представляват общо 3-4 души и въобще нямат никаква обществена подкрепа като НПО-та, обаче разполагат с огромна финансова и медийна подкрепа - тоест това е "цивилното" направление. И освен това - ЦЕУ - Централноевропейски университет, който е работил в Будапеща, тук е бил регистриран. И унгарското правителство през 2017 г. се опита да попречи на двете. От една страна унгарското правителство през 2017 г. промени закона за висшето образование в смисъл, че ако някой университет в Унгария се финансира от чужбина, за функционирането му има нужда от международно споразумение.
Това е засегнало и ЦЕУ - университета на Джордж Сорос, понеже от САЩ са го основавали, за да стане институция за висше образование за младежите от бившите социалистически държави с цел промиване на мозъци. Казвам това, защото ЦЕУ категорично е известен не с това, че там традиционните и наистина важните предмети са били преподавани, а вместо това преподават новата джендърска теория, псевдоучението на полуделия краен неолиберализъм.
Тоест унгарското правителство с това се опита да попречи на функционирането на ЦЕУ в Будапеща, докато НПО-тата са длъжни да регистрират всяка финансова подкрепа от чужбина над 7,5 милиона форинта, за да станат прозрачни и освен това, много често ги проверяват. Явно това се отнася на първо място до НПО-та, които са финансирани от фондацията на Джордж Сорос. Но бързо стана ясно, че Европейската комисия защитава Джордж Сорос, атакувайки новия закон за висшето образование, тъй като той прави невъзможно функционирането на ЦЕУ, както атакува и гражданското законодателство и след 3 години Съдът на Европейския съюз обяви двата закона за невалидни, тоест прекрати по-голямата прозрачност на чуждото финансиране на НПО-та и така Европейската комисия защити фондацията на Сорос, като на практика премахна и закона за висшето образование. Но добрата новина е това, че ЦЕУ се премести и се регистрира във Виена, за унгарците е много добра новина, че той вече функционира във Виена.

Водещ - Каква е неговата дейност в Унгария в момента?

Ласло Тороцкай - Както споменавах, унгарското правителство през 2017 г.  с два закона се опита да попречи на дейността на Джордж Сорос в Унгария: в направлението на ЦЕУ и неговите НПО-та, но Съдът на Европейския съюз, всъщност и Европейската комисия, защитиха Джордж Сорос. Така по закон НПО-тата могат да продължават да функционират и към момента могат да упражняват дейност в Унгария.
Даже ЦЕУ можеше да се върне в Будапеща, но засега продължава да функционира във Виена. Но независимо от всичко това мрежата на Сорос, тъй като понеже тук не става дума само за Джордж Сорос, а за цяла мрежа, и към момента може да функционира на територията на Унгария.

Водещ - Каква е ролята на фондацията на Сорос в политиката?

Айк Айвазян  - В течение на много години фондацията на Сорос издигаше своите агенти в държавната власт. Особено след революцията през 2018 година, в която активно участие взе фондацията на Сорос, неговите агенти повсеместно започнаха да заемат високи държавни постове в Армения.

Водещ - Някои медии обвиняват президент на Молдова Мая Санду в тесни връзки с организациите на Джордж Сорос. За какво става дума и има ли външна намеса във вътрешните работи на Молдова?

Михаил Гарбуз - Президентът на република Молдова, парламентарното мнозинство на PAS, висши чиновници и даже самият директор на държавната сигурност идват от фондацията на Сорос и най-парадоксалното - такива си и останаха. Партия „Патриоти на Молдова“ счита, че тази власт е марионетка в ръцете на Държавният департамент и фондацията на Сорос.

Водещ - Смятате ли, че дейността на организации като тази на Джордж Сорос представляват заплаха за националната сигурност на страните, в които оперират?

Ласло Тороцкай - Абсолютно е еднозначно и ясно, че дейностите  на Джордж Сорос представляват опасност за националната сигурност, защото чрез НПО-тата не само влияе на мисленето на обществото, но влияе и най-вероятно и финансира и политически партии.
В момента тече разследване на унгарските тайни служби, тъй като общия кандидат за министър-председател на ляво-либералната опозиция Петър Марки-Заи разказа, че 1,8 милиарда форинта са получили от една мистериозна организация от САЩ.
До днес разбрахме, че даже не са били 1,8 милиарда, а направо 3 милиарда. И до ден днешен не знаем точно кой ги дарява. Явно можем да се подозираме, че и Сорос е сред тези потенциални американски милиардери, но Джордж Сорос не е единственият такъв милиардер. За съжаление те са много... Там са, примерно, и големите компании, които се събират на Световния икономически форум, всъщност Джордж Сорос  не е единственото лице, което се намесва в политическите и обществените процеси в други държави, особено в нашия регион. Тоест той не е сам, но несъмнено е една от най-вредните фигури, които представляват опасност за суверенитета и независимостта на държавите.

Водещ - Има ли роля мрежата на Сорос във влошаването на ситуацията в Нагорни Карабах?

Айк Айвазян  - Войната в Нагорни Карабах през 2020 година се случи, в това число и като следствие на информационно-политическата дейност на фондацията на Сорос, която много години беше ориентирана на отслабване на държавата и армията. През 2020 година, с усилията на Русия се получи да се спре тази война, но агентурата на фондацията на Сорос и другите западни структури продължават своята антируска дейност.
Тъй като сигурността и стабилността в Нагорни Карабах днес обезпечава именно Русия, то информационно-политическата дейност на западните структури, основана на лъжи, дестабилизира ситуацията, увеличава разединеността и напрежението на обществото и така нататък.

Водещ - От кога съществува и как бихте описали дейността на фондацията на Джордж Сорос в Сърбия?

Горан Игич - Как е започнала историята с неправителствените организации от соросовски тип е важен за британско-американската среща през 1984 г. (4 години след смъртта на Тито), когато е даден зелена светлина за разпадането на Югославия.
И отговорът на въпроса ви е, че тези соросоидни организации започнаха да се развиват или действат у нас още в средата на осемдесетте години.
Подривни операции е имало и през 90-те години на миналия век, в така наречения граждански сектор, но основното, свързано със структурите на Сорос, се случва след атентата през 1999 г., когато в Будапеща се сформира ядрото на американска подривна организация с 12 сръбски граждани, начело със Сърджа Попович, който днес ръководи организацията CANVAS, и те формират един вид ударен юмрук (юмрукът също е техен символ), за да свалят Слободан Милошевич.
Колко опасна е тази организация показва фактът, че дори в ОАЕ, които се считат за доста коректни към западния свят, организацията CANVAS на Сърджа Попович е наречена терористична организация.
Така че, що се отнася до Сърбия, имаме сериозни преживявания, свързани с този период.

Водещ - Как бихте определили ролята на Сорос и неговите организации в световен план? Известно е неговото участие в цветни революции, както и в различни геополитически процеси?

Костадин Костадинов - Дейността на Сорос и неговата организация в световен план е доказала през годините своето много сериозно зловредно влияние върху много други страни. Неслучайно неговата организация е забранена на много места и неслучайно дори и в неговата родна Унгария нейният статут вече е променен, беше премахнат Централноевропейският университет, издържат от организацията на Сорос. Така че в този ред на мисли, мисля, че обществено мнение по света се е произнесло отдавна и Сорос и неговата организация представляват много сериозна заплаха за светевния мир.

Михаил Гарбуз - Днес фондацията на Сорос като октопод е обхванала земното кълбо и сее ненавист и нищета по целия свят. Не трябва да има такива организации, приятели. Ако има възможност, трябва с всички сили съвместно да се борим против тях.

Айк Айвазян  - В своето изказване на заседанието на Международния дискусионен клуб „Валдай“ президентът на Русия Владимир Путин заяви, че пред 20 век либералите са започнали да говорят за това, че у така нареченото открито общество има врагове и свободата на такива врагове може и трябва да бъде ограничена, а дори и отменена. 

Англосаксите считат себе си за избрани, а другите народи за туземци, които може да се грабят и експлоатират. Въпреки това днес вече много народи по света не искат повече да живеят в качеството си на колония на Запада.

Източник: Ефир.инфо 
 

на горе