КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Клуб Сигурност – Обзор 9/2017

Клуб Сигурност – Обзор 9/2017

13 Декември 2017

„... сякаш се отказваме от суверенитета си и се отказваме да бъдем национална държава.“

Лазар Мурджев­­

Клуб Сигурност върви с амбиции и постоянство в своята кауза БРОД към България. В последните два броя поместихме прототипа на Александър Дяков „Майка България“ – Лъвицата с трите гърди – Мизия, Тракия и Македония – олицетворение на единна България. Осъществихме успешно премиерата на филма „Нежна сила”, съвместно с българката на годината Ваня Велкова, с представители на научната общност, БПЦ и АБУЧ.

Сред акцентите на последните два броя са – Становище за Стратегията за национална сигурност, която предстои да бъде разгледана в парламента и Визията, съдържаща посоките за единение на българското офицерство.

Виждаме, че вече три години визията на БАН чезне. Тя не се проектира в никакви плоскости, освен в нашия Втори форум „БРОД за България“.

 

Ген. Тодор Бояджиев обвърза нездравата ни Стратегия за национална сигурност с предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС, когато се предполага, че трябва да обезпечим сигурността на провеждащите се дейности.

 

Проф. Евгений Сачев

Медиите се откъсват от действителността и истинските проблеми.

С подписания договор с Македония ние признаваме не носталгичната си представа за Македония, а една съвременна държава с официалния й език и религия, което един ден може да ни се отрази негативно.


Ген. Стоимен Стоименов

Решението да се актуализира Стратегията от 2011 г. вместо да се създаде изцяло нова такава, бе компромисно решение. Този документ е срам за тези, които са го изготвили и утвърдили – той се разминава с реалностите.

Има правило, което гласи, че ако в един стратегически докумет 25% от текстовете са нови, то трябва да се сздаде изцяло нов документ, а не да се актуалиизира съществуващият. 34% от текстовете в тази Сратегия са нови. В този анализ не присъства най-важното – че се установява нов световен ред, че той се превръща в многополюсен и че либералният модел се изчерпва. Няма ги и въпросите за нашата национална сигурност, които са от сратегически характер – наш враг ли е Русия и ще воюваме ли с нея, ще бъдем ли фронтова държава в бъдеще, ще предоставяме ли нашата територия, въздушно и морско пространство за разполагане на чужди войски и ядрено оръжие. Ще поставим ли нашите приоритети над общите в рамките на НАТО и ЕС? Не присъстват нашите стратегически цели за 10 години напред. Приоритетите на политиката за сигурност не са променяни от 2011 г. 

 

Д-р Тихомир Стойчев

Много от въпросите, които сега ни се струва, че нмат решение, са поставяни от нашия форум нееднократно. Част от тук присъстващите са взимали участие в разработването на Стратегията за национална сигурност от 2011 г. Тя бе връщана в пет варианта от различни правителства.

Един от основните акценти за икономическата сигурност беше работата за диверсификация на енергийните доставки. Отказът да развием докрай проекта Белене ще застрашава България през следващите години. 

Следващият модел, който Европа успя с колективни усилия да детронира, беше мултикултурния модел за интеграция на малцинствата. В последната Стратегия бяхме записали, че непременно трябва да развиваме мултиполитически отношения във всички посоки, но партиите не разчупиха географията на международните отношения.

Русия до момента не е криела нито Военната си доктрина, нито Доктрината си национална сигурност. Миналата година директорът на военното разузнаване на САЩ, в свой доклад, който огласи и публично, предупреди американските ръководители, че Русия е в правото си да реагира на непремерената американска политика.

Въпросът с националните доктрини на балканските държави, всяка от които твърди, че граничи със себе си, подължава да тревожи научната и експертна общност. В този аспект България изостава, защото съществува липса на диалог между експертните неправителствените организациии и българските правителства.

Коментирайки материала на проф. Нако Стефанов, ние сякаш се отказваме от суверенитета си и се отказваме да бъдем национална държава.

За да има организирана престъпност обикновено има сливане на криминалните с икономическите и политически равнища. Всичко е симулация, казва д-р Александър Трифонов в своята статия в септемврийския брой на сп. „Сигурност“. Организираната престъпност има два елемента – единият е рекетът, другият е корупцията. А с това тя започва да прилича на тероризма, защото той също използва формите на насилие и заплаха. Ако наистина искахме да се борим срещу корупцията, политиките, заложени в Стратегията за национална сигурност, отнасящи се към разузнаване, контраразузнаване, Служба Военна информация, полиция – трябваше да съдържат от самото начало на прехода аргументацията да се работи по тях.

 

Павел Цветанков

Социализация на националния идеал. Покрай 180-годишнината от рождението на Васил Иванов Кунчев се изговори много за националния идеал. По никакъв начин не се разбира какво точно е национален идеал. В един момент се замислих – заслужава ли този национален идеал да бъде популяризиран, трябва ли да бъде социализиран, внедряван в обществото...

Като национална държава първо трябва да имаме национален идеал и той трябва да бъде внедряван в обществото до такава степен, че да бъде вкаран в традициите на ниво семейство. Този идеал трябва много ясно да бъде очертан и в Стратегията за национална сигурност.

 

Рада Коджабашева

В толкова сива среда човек трябва да се обръща повече към духовното, в противовес на материалното. От гледна точка на единението БРОД за България би могла да бъде цялостна идея само тогава, когато имаме и БРОД към България. Единение на България не може да има както без българите в България, така и без онези, които са в чужбина.

 

Д-р Елица Димова

Извън полезрението на учените остават неща, свързани с националната ни идентичност и културно наследство, които пряко касаят националната сигурност на България. На наша територия се е зародила, развила и запазила първата човешка цивилизация, което е част от един огромен модус. Кражбата на наследство е кражба на земя. Нашият геном е част от националната ни сигурност, касаеща отключването на определени заложби в потенциални способности на българския народ, не само за оцеляване, но и за извеждане на нови цивилизационни посоки. Част от нашата сигурност като алтернатива на това, което в момента не можем да поддържаме конвенционално, е това, което има в нашите земи. 

 

Проф. Бончо Асенов

Ген. Владо Тодоров е легендарна личност. В книгата „Генералът разузнавач“ ние даваме един обзор на дейността на външнополитическото разузнаване, една много добра биография на Владо Тодоров и посочваме ролята му в неутрализиране обвинението, което ни отправи западната пропаганда, че сме участвали в покушението на Папа Йоан Павел II. 
 

на горе