БОДЕ.BG

Така Говорят Хората
„Колко дявола могат да се съберат на върха на една игла?!“

Така Говорят Хората
Aвтор:  Д. Томов

27 Май 2024

АсаНблеята на НАТО в София на 27 май 2024-та година решила да се създаде Център за демократична устойчивост при централата на НАТО в Брюксел. 

Някога в Софийския университет полагах държавен изпит "Характерни черти и устойчивост на развитото социалистическо общество".
От старите книги знаем, че през Средновековието са полагали най-трудния изпит "Колко дявола могат да се съберат на върха на една игла?!"

ИЗБЕРЕТЕ САМИ: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО. 
Д. Томов,  обикновен писател

на горе