БОДЕ.BG

Пет принципа
Така Говорят Хората

Пет принципа

05 Юни 2024

В настоящата ситуация, когато либерализмът води до безнравственост, комунистическите идеали не въодушевяват, а конфуцианските норми на живот не работят както преди, общата съдба на народите на Китай и други страни от незападните цивилизации трябва да бъде поставена не върху връзки, идеологии или вероизповедания, а върху нов фундамент - етиката. Именно етиката поставя здравите основи за дълготрайни отношения за общност на семейство от нации.
Основите на етиката в тази проекция са следните пет принципа:
1.    Духовното е по-високо от материалното.
2.    Общото е по-високо от индивидуалното.
3.    Справедливостта е над закона.
4.    Службата е над притежанието.
5.    Властта е по-висока от собствеността.

Необходимо е да се създаде кодекс на благочестие, съчетаващ моралния кодекс на комунистическите идеали с етиката на конфуцианството, етиката на исляма на сърцето и етиката на православието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези разсъждения пораждат много и серизни въпроси. Всеки би могъл да интерпретира отговорите съобразно своите нагласи и ценности.
Както казва навремето великият Енрико Ферми: Най-важното е да се формулират  ПРАВИЛНИТЕ въпроси. Тогава и само тогава отговорите – рано или късно – ще бъдат намерени!

на горе