БОДЕ.BG

Професия предател
Или абсурдите на простотията

Професия предател

13 Януари 2016

Българската държава остана без жалоните на национален суверенитет и национална сигурност.

Народен съд за мръсните ибрикчии, предали /продали/ на злонамерени „партньори“ на сребърен поднос списъците на нашите разузнавачи, жертвайки ги в полза на небългарски интереси!

Народен съд за криминалните типове, разсипали специализираните органи и демонизирали Държавна сигурност не от светли „антикомунистически“ и „антитоталитарни“ подбуди, а с единствената цел – да могат да грабят безопасно и безнаказано Родината си и държавните активи!

Народен съд за безотговорните престъпници, дарили като персонален армаган на стратегически ненужното ни НАТО мощната българска армия, свеждайки личния й състав до тридесетина хиляди родни чиновници и международни теляци, покорно унищожавайки блестящи традиции и блестящо руско въоръжение, за да натоварят и без това задъхващия се бюджет да крепи партньорските военно- промишлени комплекси чрез закупуването на излишни боклуци втора и трета ръка…………………….!“

…Блестяща, точна и болезнено вярна е декларацията на проф.д.ф.н. Николай Василев за безглавието на управляващите, създали и все още отглеждащи изрода „ЗДРДОПБГДСРСБНА“.
…Някой срещал ли е по света по-абсурдна абревиатура на закон?! А по-абсурдни институции – влог в световната история на простотията: държавни служители с професия „Ликвидатори“ /унищожили чрез т.нар. ликвидаторски съвети проспериращо земеделие, селско стопанство и животновъдство на световно ниво/.

Другата престижна професия на новото българско време, уважаеми господа-другари, дами и господа, гуд бойс енд гърлс, скъпи братя и сестри се нарича просто „национален предател!“… С няколко десетки милиони бюджет, по-висок от този на националното ни разузнаване, орган с единствено предназначение да разкрива, да предава интересите на България, Комисията по досиетата е незаобиколим фактор за осъществяване и поддържане статуквото на прехода, осквернил всичко свято за държавността и просперитета на България. Законът и комисията са престъпният инструментариум, съзнателният процес на статуквото – извисило „националното предателство“ в „обичана“ и „предпочитана“, и „доходна практика“ на недостойното си битие… С една единствена цел – ЛИКВИДАЦИЯ!

Българската държава остана без жалоните на национален суверенитет и национална сигурност.
Образование
Икономика и промишленост
Селско стопанство
Армия и граница
Служби за сигурност
Здравеопазване
Култура и КИН
Наука…
Демография… БЕДСТВИЕ!
Планирана национална катастрофа!
Първата планирана национална катастрофа за България!

Ще прочетете, публикуван в Списанието, пълния текст от Декларацията на проф. Н. Василев. Там ясно виждаме катастрофата на държавата и призива за народен съд за ликвидаторите.

…Всичко гореизложено е факт за България. Бедата е другаде и аз считам, че анализът на процеса, днес вече е друг.
…Фазата на обществените отношения е производна /правопропорционално/ на резултатите от действията, както на „ликвидационните съвети“, така също и на „Комисията по досиетата“. Процесът е необратим и „ТЕ“ – тези ликвидаторски инструменти са „си свършили работата“… – погубили са жалоните на националната сигурност на България. „Нашите“ /на т.нар. организации от сигурността и отбраната/ вопли към момента са не само закъснели. Те, уважаеми приятели, Братя Българи, само допълват статуквото и осигуряват гориво на процеса. Обръщенията, дипломатични, юридически обосновани и професионално аналитични по отношение несъстоятелността на закона и деградивността на комисията след 20 год. „СЕЧ“……………..

По системата за национална сигурност е наивен /да не кажа инфантилен/ порив на една смирена, приела разгрома си общност, свела глава пред статуквото, пишеща „удобни” и нежни закъснели послания, които се превръщат в медийна несъстоятелност още преди са да се превърнали във факт. Изгубила оперативните си качества, усещане за реалност и медийна среда – обидена, осквернена, деморализирана
и разединена… – несъстояла се разузнавателна общност и национално офицерство, пише писма… За да констатира краха на всичко стойностно за България…
Да констатира края…
…А статуквото остава.

Държавна сигурност е виновна за всичко и е още жива – видяхте ги на пресконференцията. Един от най-елитните генерали на българската армия чете декларацията на проф. Н. Василев и чуваме от устата му думите: „…Народен съд за безотговорните престъпници, дарили като армаган на стратегически ненужното ни НАТО мощната българска армия…“ Чуваме и убедителните му думи за перспективите на СИОР на българската армия и българското офицерство…

… Кога и „накъде“ да бъдем заедно г-н Генерал?!
…Кои сме ние и кое е „стратегическото направление“?!
Разузнавачи, контраразузнавачи, антитерористи, офицери… – различни части от статуквото ли сме или общност…?!
Защо в делата не сме заедно, господа офицери, а само в „писмата“?!
… И на кого е „удобно“ да бъде „така“?!
… На нас ли низвергнати и лустрирани отвсякъде или на
бащите ни – унизени старци и покойници…, днес, днес ни пречи комисията по досиета …?! ЗДРДОПБГДСРСБНА…
Чия агентура днес управлява разгрома на България, господа офицери?

Не е „нашата“ – НАЛИ!
А „народният съд“ – български ли ще бъде – г-н Професоре?!

06 декември 2013 г. 

на горе