СЪБИТИЯ

Асиметрични заплахи и хибридни войни
Международна научна конференция

Асиметрични заплахи и хибридни войни

16 Март 2018

Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност

На 16 март по инициатива на Департамент Национална и международна сигурност към Нов български университет и Факултет по Национална сигурност към полския Университет по военни изкуства, се проведе международна научна конференция на тема Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност

Конференцията откри проф. Димитър Йончев, д.н. със своя пленарен доклад Асиметрии в глобалния свят.

Тя бе разделена на два панела, посветени съответно на хибридните войни и на асиметричните заплахи и отражението на двата феномена върху националната сигурност. Професорите Николай Радулов и Ненко Дойков ръководиха дискусиите, в които участие с научни доклади взеха специалисти от България (НБУ, Национален военен университет Васил Левски, Академия на МВР, Университет по библиотекознание и информационни технологии, СУ Климент Охридски, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий и др.), Македония (Министерство на информационните технологии и администрация), Полша (Университет по военни изкуства), Франция (Градски съвет на Шамбери), Испания (Гранадски университет). 

Oчаквайте скоро докладите от конференцията на страницата на БРОД.

на горе