СЪБИТИЯ

„Хибридните войни“
Международна конференция на Българския национален съвет за мир

„Хибридните войни“

29 Юни 2018

Националните интереси на България са над интересите на НАТО.

На 28 и 29 юни се провежда конференция с международно участие на експерти от Сърбия, Сирия и др. на тема „Хибридните войни“. Конференцията се провежда под егидата на Българския Национален Съвет за мир, с председател на Инициативния комитет и водещ модератор проф., дфн, д-р ист. Нако Стефанов.

Той откри конференцията с апел от организацията:

„Българския национален съвет за мир има за цел установяването на траен мир и разбирателство между народите без оглед на техните етнически, расови, културни различия. За съжаление, в съвременния свят ставаме свидетели как определени кръгове на Запад - САЩ и съюзниците им, а също така техните граждани в България и други държави в Централна и Източна Европа, изкуствено нагнетяват напрежението и се опитват да създадат в лицето на Русия образ на врага. Психо-информационната атака се съпровожда с увеличаването броя на НАТО-вските учения, в това число и в България, а също така и с вкарване на Украйна и Грузия в НАТО и милитаризация на региона. Всичко това създава заплахи за регионалната сигурност и влече след себе си значителни разходи за страните-участнички в НАТО. Несъмнено, засилването на военното присъствие на НАТО по границите с руската федерация се разглежда от Москва като заплаха за сигурността й и провокирането на ответни мерки. Намерението на САЩ за коригиране на конвенцията от Монтрьо в посока увеличение срока на пребиваване на кораби на нечерноморски държави, представлява пряка заплаха за България, тъй като това неизбежно ще доведе до ексалация на напрежението и нарушение на стратегическия баланс на силите в региона. Увеличаването на разходите за отбрана, свързано със закупуването на остаряло западно въоръжение, в никакъв случай не води до засилване на отбранителната способност на Отечеството ни. Точно обратното - създава допълнителни сериозни проблеми, свързани с безопасността на българските войници и моряци. Такива разходи имат смисъл само ако развиват българската отбранителна промишленост, укрепват достойнството на българската армия, нейните бойни умения за защита на националната независимост и териториалната цялост от реалните заплахи за България. А сред тях определено не присъства държавата, освободила ни преди 140 години от петвековен гнет и спомогнала за възраждането на българската държавност. Готовността на не малка част от нашия "политически елит" да предостави на въоръжените сили на САЩ допълнителни възможности за разместване свои складове на авиационни и ракетни видове въоръжения, а също и участие в създаването на многофункционални бригади на НАТО на югоизток, прави България първостепенна мишена в случай на военно стъкновение на НАТО и САЩ с Русия. Ето защо ние, от Българския национален съвет за мир, се обръщаме към българската общественост със следните призиви: НЕ на политиката на НАТО-вската военщина, водеща до подриване на националната ни и регионална сигурност; ДА на строгото спазване на международното право и зачитането на международни споразумения; ДА на възстановяването на братските отношения с Русия, с която имаме вековни цивилизационни връзки. Националните интереси на България са над интересите на НАТО.“

Сред докладчиците са Симеон Николов, проф. Нако Стефанов, д-р Тихомир Стойчев, Захари Бисеров, Васил Проданов, Искра Баева, Зоран Радойчич, Мохамед Ибрахим и др. Техните доклади са посветени на характеристиките, целите, методите и инструментите на хибридните войни, жертвите на хибридните войни, общото между тях и Студената война, връзката им с ООН и ролята им в световната сигурност.

на горе