СЪБИТИЯ

Конференция България-Изтока

Конференция България-Изтока

13 Февруари 2020

В днешните сложни условия на глобална динамика необходимостта от многовекторна политика става важен императив за развитието на всяка една страна.

Конференцията „България-Изтока“ се състоя на 14 септември в Центъра за източни езици и култури на СУ „Св.Кл. Охридски“. Събитието е организирана от Центъра за източни езици и култури и Съвета за стратегически изследвания при
Президента Румен Радев, под патронажа на Президента на Републиката с фокус върху върховите технологии.

В днешните сложни условия на глобална динамика необходимостта от многовекторна политика става важен императив за развитието на всяка една страна. В тази връзка, увеличаването на взаимодействията със знакови държави от Изтока – КНР, Япония, Р. Корея, Индия, Виетнам, Казахстан и редица други, е един от начините за проява на такава многовекторна политика, особено в областта на икономиката, технологиите и иновациите.

Участниците в конференцията припомниха, че през последните години, именно част от страните на изток демонстрират ускорени темпове на технико-икономически растеж, кристализиращ в това, което изследователите наричат „Дълъг Азиатски цикъл на стопанска динамика“.

В изнесените докладите се обърна критично внимание на възможностите на нашата Родина за взаимноизгодно сътрудничество. Отбелязани бяха и част от стопанския, технологическия и иновационен потенциал, който притежава Отечеството ни, като акцентът попадна в перспективите за развитието на партньорски отношения.

на горе