(БЕЗ) НАМЕСА

Влияние върху околната среда
нанотехнологии

Влияние върху околната среда

26 Ноември 2018

Вредното влиянието на нанотехнологиите върху околната среда е вследствие на:
• Малкия размер на наночастиците, които не могат да бъдат улавяни от очистителни съоръжения на почви, вода и въздух;
• Някои от тях запазват своята структура – напр. оксиди, карбиди и т.н. и те влизат без проблеми в кръговрата на живата природа – през почвата и водите в растенията и животните и чрез тях- в човека.
Влиянието на нанотехнологиите върху околната среда е вследствие на:

Отделянето на наночастици от промишлени дейности
Най- силно това се проявява при изгарянето на отпадъци, но всички тези процеси могат да се контролират и при тях трудно може да се извършат злоумишлени действия.

При масовото производство на въглеродни нанотръбички чрез метода CVD – химическо отлагане на въглеродни атоми в парова фаза е установено наличието
на 15 ароматни въглеводороди, от които 4 опасни/токсични полициклични въглеродни съединения, като най-опасен за хората е бензапиренът, а останалите за озоновия слой на планетата.

При природни бедствия – пожари, изригвания на вулкани
Те също така са трудно прогнозируеми, но докато това е вярно за вулканите, при горските пожари може да бъдат целенасочено действие, при което да се оставят да изгорят материали, които от температурата и вятъра могат да заразят големи територии, а оттам и населението.

От традиционни технологии – напр. транспорт.
Във въздуха на метростанции в Швеция е установено завишено количество наночастици от желязо, произхода на което е от триенето на колелата на вагоните с релсите. Това може да бъде обаче и параван за терористи да изхвърлят във въздуха голямо количество наночастици от желязо и докато се установи този факт( започнат оплаквания от редовни пътници по дадена линия на метрото ) ще мине много време и много хора ще бъдат „обработени“.

Целенасочени действия
Терористи биха могли да осъществят заразяване на околната среда чрез:
• Взривяване на складове за боеприпаси за масово поразяване или лаборатории, които се разработват такива оръжия – вируси, бактерии. Докато не бъде намерено противодействие, много хора ще загинат, а обширни области ще останат безлюдни за дълго време. Пример за последното е шотландският остров Грайнард (Gruinard Island), който и до днес остава заразен с бактериите на сибирската язва (антракс ) – почти 75 години след изпитанията на него на биологическо оръжие от англичаните през 1942 г. Чрез нанотехнологиите това е още по-лесно, защото биологическите агенти могат да бъдат пренесени незабелязано поради малкия им размер – напр. 50 млрд. дози (достатъчни да се убие 6 пъти цялото човечеството на земята ) от смъртоносния токсин ботулин, произвеждан от бактериите Clostridium botulinum и причиняващ заболяването ботулизъм се събират в един куфар;
• Целево третиране/ разпространение на наноагенти чрез климатични инсталации, напоителни инсталации на селскостопански площи и т.н. Пример за това може да се приведе случаят със заразата в Германия от бактерията „ешехирия коли“ през 2011 г. Бяха заразени над 3400 души, а смъртните случаи вследствие на токсина Shiga, произвеждан от тези бактерии бяха 40, съобщи институтът за контрол на заболяванията «Роберт Кох». Лабораторни анализи показаха, че заразата не е тръгнала от испанските краставици, както се предполагаше в самото начало, съобщиха учени. Според германските власти източникът на заразата са зеленчукови кълнове от ферма в северната част на страната. Това беше третата най-голяма епидемия, причинена от бактерията Ешерихия коли в съвременната история. 12 души починаха през 1996 г. при епидемия в Япония. Тогава се разболяха над 12 000 души. През 2000 г. при подобна епидемия в Канада загинаха 7 души, а хиляди се разболяха. Това е пример за нанобио тероризъм, независимо че този случай не беше обявен за такъв, за да не се създаде масова психоза.

Експерименти с наночастици на трансгранично и трансконтинентално ниво
Ярък пример за това са разкритията на едно светило в биологията д-р Ръсел Блейлок от университета Belhaven в САЩ за пръсканията с КЕМТРЕЙЛС (Chemtrails)2. Това е разпръскване от самолети на наноалуминий и невродегенеративни агенти, засягащи нервната система – продукти на гео-инженерството. Наночастиците от алуминий са не само далеч по-възпалителни, те могат лесно да проникнат в мозъка и кръвта, да поразяват обонятелните нерви. Проучванията показват, че тези частици преминават през обонятелните невронни пътища, като се свързват директно с областите на мозъка, които причиняват болестта на Алцхаймер, Паркинсон и болестта на Лу Гериг (ALS ). Началното въздействие прави огромното количество разпръснат в небето наноалуминий, особено опасен, защото този прах се вдишва от хора от всички възрасти, включително бебета и малки деца, в продължение на часове.

Изследователят Клифърд Карникън твърди, че е намерил в кемтрейлс (химически трасета) влакна и необичайни кръвни клетки, които точно съвпадат със странни влакна и кръвни клетки, открити в хора, страдащи от заболяванията на Morgellons3.

Професор Ренди Ваймор – ръководител на изследователската програма Morgellons Research Foundation е първият, който се заел да изучава през 2008 г. загадъчната болест. Той заява: „Това не са текстилни влакна, не са червеи, не са насекоми, не са фрагменти на човешка кожа или косми. Въобще те не се появяват отвън – те се материализират вътре в тялото». Състоят се от някакво вещество, което се образува в организма, може би в резултат на някаква неизвестна инфекция. През последните години в САЩ са заразени от няколко стотина хиляди до няколко милиона човека, като през 2011 в САЩ са били официално регистрирани 4311 случаи на това заболяване.

Две версии за появата на това заболяване:
– Това са зародиши на такива структури, извлечени от болни, които се разпръскват от химическите трасета; 
– Това са нанороботи, които като попаднат в организма на човека, копират неговите клетки, видоизменят ги и дори програмират ДНК за създаване на нови изменени клетки. Те могат да попаднат в организма чрез химическите трасета и т.н. „умна прах“ (smart dust)5;

Това е пример за тероризъм, който се упражнява под формата на експерименти върху човечеството – или античовешки експериментален тероризъм АЧЕТ ( APET – Against the people experimental terrorism )6.
 

Биониката – реалност
Биониката е науката, която обединява биологията с техниката. Резултатите от нея е „усъвършенстване“ на растения, които могат да изпълняват редица функции заложени от човека и осигуряващи негови нужди – да произвеждат електроенергия, да очистват въздуха, да следят за качеството на въздуха и т.н. Направените опити с вкарването на въглеродни нанотръбички в клетъчната структура на растението Arabidopsis thaliana са показали повишение с 1/3 при поглъщането на азотния оксид – основен замърсител на въздуха, а така също и при приемане на светлинна енергия. Индикатор за тези резултати е станала слабата, но видима и впечатляваща флуоросценция – вид фотолуминисценция, която се появява при взаимодействие на замърсители със специално полимерно покритие на листата на растението.

Опасност:
Нановъглеродните тръбички могат да проникват спокойно в клетъчните структури на растенията и ако в тях има отрови или химикали могат до доведат до унищожаване или повреждане на флората в определени територии, региони.

1. Трифонов А. Нано/биотероризъм, сп. Международни отношения, бр.3, 2010 г.
2. Начев. Й. Плазмено геофизично оръжие – заплаха за човечеството. Сп. Сигурност, бр. 11-12,2012 г., http://rasper-bg.com/?p=2097
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Morgellons
4. http://mirpristrasten.com/blog/43634613751/Bolezn-morgellonov:-Ataka-nanorobotov
5.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C
6. Синаревская Г. http://svsever.lg.ua/2012/09/bolezn-morgellona-sledstvie-gennoy-inzhenerii-ilinovyiy-vid-biologicheskogo-oruzhiya

на горе