КАУЗИ И ИДЕИ

10 години Списание Сигурност
проф. Орлин Загоров: „списание „Сигурност“ постигна това, което други издания дори изобщо не постигат“ 

10 години Списание Сигурност

03 Май 2021

За десет години списание „Сигурност“ превърна темата за единението в основна концептуална тема.

За десет години сп. „Сигурност“  постигна това, което други издания от този тип постигат за тридесет години или дори изобщо не постигат нищо, изчезвайки преждевременно от медийния хоризонт. Между върховите постижения на сп. „Сигурност“ бих посочил поне три:
Превърна в актуална тема  Единението  като основна концептуална категория на новата българска национална идеология;
Задълбочи критичната позиция по отношение на неспособността на управляващите политически сили за отстояване на националното достойнство срещу опитите на съюзнически партньори да ни налагат решения, застрашаващи суверенитета на българската държава и духовната идентичност на нацията ни;
Главните му сътрудници се наложиха като търсени  автори в редица авторитетни и с ясни леви позиции издания с дългогодишен опит. Появата на неговите страници се превърна в критерий за признание творческа зрелост.

 

на горе