КАУЗИ И ИДЕИ

Открито писмо - питане

Открито писмо - питане

21 Август 2021

България „Зона на мира“

до
Председателя на Народното събрание,
Президента на Р. България и
служебния Премиер

Уважаеми Г-жо и Г-да, 

Свидетели сме как в света бавно, но неумолимо се разгръща криза и хаос, повишава се геополитическото напрежение в редица региони на света, включително и в Черно море. На фона на цялата тази негативна вълна в Интернет пространството се появи информация, че край Варна освен т.нар. „Координационен център на НАТО“ се готви разполагането на дивизиони от американски крилати ракети, които имат за цел Кримския полуостров. 

Предвид горното ние бихме желали да получим отговор от Вас, като най-висши политически ръководители на нашата Родина по следните въпроси:

Действително ли има разположено чуждо ракетно оръжие на българска територия и ако това е така на какво основание и кой е взел решение за такова разполагане?

Какво правят отговорните у нас лица за намаляване на напрежението в Черноморския регион, където ако даже и по случайност се получи инцидент, това може да има непоправими последствия за Отечеството ни?

Не е ли време Вие с цялата отговорност, дадена Ви от българския народ, да поемете политическа и законодателна инициатива България да бъде обявена за „Зона на мира“, което определено ще снижи риска, който носи нарастващото геополитическо напрежение в Черноморския регион за нашата Родина?

Като се надяваме на Вашето многократно изразено на думи уважение към гражданите на Р. България, предварително искаме да благодарим за това, че ще получим отговори на изпратените въпроси.

За Български Национален Съвет за мир
Проф. дфн Нако Стефанов

За движение „Брод за България“
Лазар Мурджев

на горе