КАУЗИ И ИДЕИ

10 години списание „Сигурност“

10 години списание „Сигурност“

05 Юли 2021

Важно условие за професионално равнище на дадено издание са материалите, които се публикуват в него. 

В условията на продължаващата тенденция на спад на печатни издания сп. Сигурност се очертава като важен сегмент на целия книжен пазар. То има специфичен профил, жанрово разнообразие, стил, език и аудитория; отличава се с оригиналната си концепция, тематика и съдържание.

Важно условие за професионалното равнище на дадено издание са публикуваните в него материали (пиша материали, защото така е на вестникарски език). В сп. Сигурност срещаме прекрасни статии, изследвания, коментари, есета, разкази, хроники и пр. Те се пишат от талантливи автори, в чиито произведения есетата имат очевиден първичен синкретизъм, публицистиката е пропита от белетристични елементи, а в разказа са инжектирани фрагменти на чисто философски послания.

Изповядвам разбирането, че нито един автор не пише самоцелно, за собствено удовлетворение (макар и това да е вярно), а отправя послания, участва в живота на обществото, разговаря с читателите…

Убедено твърдя, че в продължение на десет години авторите на списанието общуват пълноценно със своите читатели. Общуват! Защото общуването не е само диалог; не е просто разговор или беседа; не и словообразуване, слованареждане, словосъздване. То е преди всичко начин на мислене и висока духовност. А тя представлява сферата на висшите ценности, свързани със смисъла на живота, предназначението на човека в света и мястото му в битието.

на горе