КАУЗИ И ИДЕИ

Преговорите за мир в Украйна да се проведат в София
Призив „България – Брод за мир“

Преговорите за мир в Украйна да се проведат в София

28 Февруари 2022

Тази инициатива, имаща за цел прекратяване на братоубийствата между два много близки нам славянски народа не само ще издигне авторитета на България сред миролюбивата общественост в целия свят. Тя определено ще спомогне да бъдат преодолени разделителните линии в българското общество като важно условие за устойчиво развитие на Родината ни в ситуацията на задълбочаващата се глобална хуманитарна криза със социално-икономически, здравни и прочее параметри!

До
Президента на Р България
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Р България
Министъра на отбраната на Р България
Министъра на външните работи на Р България

    

Призив
„България – Брод за мир“

                             

Светът навлезе в криза с глобални измерения. Нараства военно-политическото напрежение, което може да доведе не само до общоевропейска трагедия, но до световен колапс. Това означава и негативни последствия с унищожителен резултат за нашата Родина.

В тези условия именно България като страна-майка на Славяно-православната Кирилска цивилизация е задължена да предприеме инициатива, която да създаде възможност да се изключат описаните по-горе катастрофални последствия в резултат на текущия геополитически конфликт. 

В тази връзка Ви призоваваме като официални представители на нашата Родина да се предложи на заинтересуваната световна общност идеята:

„България – Брод за мир“ 

Това означава, че нашето Отечество призовава към диалог и мир като предлага преговорите за прекратяване на военния конфликт в Украйна да се проведат в София. В тази връзка в страната ни трябва да се прекрати с враждебния език и действия, по отношение на която и да е от двете страни, участници в конфликта. В този смисъл България да стане Брод за мир. Когато днес ставаме свидетели на война и смърт, нашето Отечество да издигне призив за мир и живот!

Тази инициатива, имаща за цел прекратяване на братоубийствата между два много близки нам славянски народа не само ще издигне авторитета на България сред миролюбивата общественост в целия свят. Тя определено ще спомогне да бъдат преодолени разделителните линии в българското общество като важно условие за устойчиво развитие на Родината ни в ситуацията на задълбочаващата се глобална хуманитарна криза със социално-икономически, здравни и прочее параметри!


За Българския Национален съвет за мир
проф. дфн Нако Стефанов

За БРОД за България
Лазар Мурджев 

на горе