КАУЗИ И ИДЕИ

Декларация
по повод искането за оставка на министъра на отбраната генерал Стефан Янев

Декларация

28 Февруари 2022

През последните дни във връзка със събитията в Украйна в българското публично пространство определени сили налагат чрез основни средства за масова информация, включително БНТ, враждебен дискурс спрямо РФ и дори срещу историческа Русия. Обиден език се използва и спрямо тази значителна част от българското общество и български граждани, които призовават за разумна и балансирана политика, която трябва да води българското правителство в тази сложна и тревожна обстановка.

За чест на българския пагон министърът на отбраната генерал Стефано Янев, като израз на неговия професионализъм, във връзка със създадената ситуация изрази резонно мнение на сдържаност, което в най-голяма степен отговаря на българския национален интерес.

За съжаление премиерът Кирил Петков вместо да се вслуша в гласа на трезвостта и да застане на позиция, адекватна на неговата отговорност като глава на правителството, направи точно обратното – наложи оставката на генерал Янев.

            Като изразяваме нашата подкрепа за генерал Стефан Янев като министър на отбраната – оставаме с надеждата, че Президентът генерал Румен Радев ще направи нужното, така че във времето на опасно напрежение с глобални измерения начело на МО да остане патриот, отстоявал единствено възможната, достойна за страната ни  позиция – неучастие във военни действия срещу Русия – генерал Стефан Янев.

 

За Българския Национален съвет за мир                          За «Брод за България»

        Проф. дфн Нако Стефанов                                                Лазар Мурджев

 

на горе