КАУЗИ И ИДЕИ

БРОД ЗА МИР
/ВИДЕО/

БРОД ЗА МИР
Aвтор:  Из...Мрежата 

24 Април 2023

Христо Лафчиев на блокада пред Народното събрание на Поход за мир и неутралитет

на горе