КАУЗИ И ИДЕИ

Благодарност „Воини за Мир“

Благодарност „Воини за Мир“
Aвтор:  БРОД за България / БНСМ  Воини за МИР

22 Май 2023

Обществен инициативен съвет „Воини за Мир“

Уважаеми колеги,

Проведеният на 21 май шести по ред „Национален поход за мир и суверенитет“, със своя дух и масовост, показа решимостта на българските граждани да вземат съдбата си в свои ръце. Ние мислим и работим за бъдещето на България, на нашите деца и внуци без разлика на народност, етнос, вероизповедание, образование, имуществено състояние и политическа  принадлежност.

Под лозунгите „България – Зона на Мира“ и „България – Брод  за Мир“, хиляди родолюбиви български граждани изпълниха улиците и площадите на столицата и на други градове на страната и демонстрираха своята съпричастност към каузата за мир, суверенитет и неутралитет към войната в Украйна.

Силно впечатление направи фактът, че в Похода за мир в град София взеха участие много млади хора и офицери от запаса и резерва.

По този повод, Общественият инициативен съвет „Воини за Мир“, изказва думи на искрена благодарност на всички колеги, които откликнаха на нашия апел и се включиха в „Похода за мир и суверенитет“. Надяваме се на предстоящия през месец юни нов национален поход, българското войнство да участва още по- активно.

Призоваваме офицерите и сержантите от запаса и резерва да проявят висока гражданска активност в набирането минимум на 400 000 подписа, необходими за провеждане на Националния референдум за мир и суверенитет.

Пожелаваме на колегите и на всички български граждани пълен успех в усилието за осъществяване на националната кауза и се превъплатим в единен, общонароден БРОД за МИР!

22.05.2023 година 

С уважение:

                                                                                        Обществен инициативен съвет „Воини за Мир“

на горе