КАУЗИ И ИДЕИ

Благодарност „Воини за Мир“

Благодарност „Воини за Мир“

22 Май 2023

Обществен инициативен съвет „Воини за Мир“

Уважаеми колеги,

Проведеният на 21 май шести по ред „Национален поход за мир и суверенитет“, със своя дух и масовост, показа решимостта на българските граждани да вземат съдбата си в свои ръце. Ние мислим и работим за бъдещето на България, на нашите деца и внуци без разлика на народност, етнос, вероизповедание, образование, имуществено състояние и политическа  принадлежност.

Под лозунгите „България – Зона на Мира“ и „България – Брод  за Мир“, хиляди родолюбиви български граждани изпълниха улиците и площадите на столицата и на други градове на страната и демонстрираха своята съпричастност към каузата за мир, суверенитет и неутралитет към войната в Украйна.

Силно впечатление направи фактът, че в Похода за мир в град София взеха участие много млади хора и офицери от запаса и резерва.

По този повод, Общественият инициативен съвет „Воини за Мир“, изказва думи на искрена благодарност на всички колеги, които откликнаха на нашия апел и се включиха в „Похода за мир и суверенитет“. Надяваме се на предстоящия през месец юни нов национален поход, българското войнство да участва още по- активно.

Призоваваме офицерите и сержантите от запаса и резерва да проявят висока гражданска активност в набирането минимум на 400 000 подписа, необходими за провеждане на Националния референдум за мир и суверенитет.

Пожелаваме на колегите и на всички български граждани пълен успех в усилието за осъществяване на националната кауза и се превъплатим в единен, общонароден БРОД за МИР!

22.05.2023 година 

С уважение:

                                                                                        Обществен инициативен съвет „Воини за Мир“

на горе