КАУЗИ И ИДЕИ

Денят на храбростта и празник на Българската армия
БРОД за България - мирът на утрешния ден

Денят на храбростта и празник на Българската армия

06 Май 2020

Поздравяваме издателя на списание Сигурност и председател на БРОД за България г-н Лазар Мурджев,
Високоуважаемата ни редакционна колегия и всички наши съмишленици със светлия християнски празник! 

Честит Празник, Приятелю Лазаре!
Благодаря за Вярата в Доброто за Делата с Радост на Войнската чест за Благословение на Човека и България.
С Брод на Премъдрост и Благодат по Пътя за успеха на всички.
Напред за Мира на Утрешния Ден.
Здрав Дух за Здрава и Крепка Българска Армия.
Напред с БРОД за България!

на горе