II Форум
19.06.2015 г. БАН

Възвание
От национална среща „Съмишленици за единение“

Възвание

15 Декември 2015

Възванието е прочетено на Първа конференция Форум – диалог "Брод за България", проведена в БАН на 19 юни 2015 г. "Брод за България" издига единението на българското общество като "национална кауза". 

БАН, 19 юни 2015г.

Ние, представители на българското офицерство, на научната и експертна общности, на православното духовно войнство и симпатизанти, единени от своята обща загриженост за състоянието на българската държава, националната сигурност и бедственото положение на българската нация,

се обръщаме

към елита на нацията, към научната и културна общности, към лидерите на обществото, с апел да приобщят усилията си към благородната кауза за единение, като брод за оцеляване на нацията.

В резултат на проведените дискусии и генерираните за периода позиции, ние, форумът – „Брод за България“ издигаме единението на българското общество, като „национална кауза“.

Днес нашият форум бие камбаната на тревога и приканва всички българи да последват каузата и заедно да понесем съдбата на България през брода на спасението.

Форумът изцяло подкрепя и приема Визията на БАН „Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България“, като свой базов документ, а в частта му за „духовното развитие на единната българска нация“, като идейна платформа и брод за единение и възраждане на българите.

Състоянието на секторите „национална сигурност“ и „отбрана“ е трагично. Годините на хаос, разруха и разединение на войнството доказват, че извън националните интереси и целокупността на обществото – капацитетът на общността е неглижиран, несъстоятелен и в невъзможност за ефективно въздействие върху обществените процеси.

Ние изтъкваме ролята на Българското офицерство като стожер на държавността, радетел и защитник на суверенитета и териториалната цялост на Отечеството. За нас, инициаторите на този форум, единението на нацията е кауза, за която е нужно да работим всички.

Призоваваме политическата класа да се покае пред собствения си народ за срива на държавата. Форумът апелира към партиите и институциите за разум и отказ от конфронтация. Сега е необходима политическа воля и мъдрост в търсене пътя за национално съгласие и единение.

Апелираме за съпричастност на БПЦ и на другите вероизповедания към националната кауза за единение, като благодарим за отношението на Негово Светейшество и БПЦ към идеята за единение.

Обръщаме се към медиите, структурите на гражданското общество и бизнеса за съпричастие и активно участие в реализирането на идеята за единение на българската нация и просперитета на българското общество.

Огромната необходимост на нацията от пример налага осъзнатото разбиране от взаимодействие и съгласие в името на изконни ценности – загърбвайки егоизма, всеядността и агресията на наложеното ни настояще.

Усилията на Форума в бъдеще ще бъдат насочени:

  • за утвърждаването му като фактор и средище за генериране на приоритети и възможности, за създаване на национална гражданска инициатива на българското войнство и родолюбивата общественост под наслов „Гражданско действие за единение“– БРОД към единство и единодействия в името и благоденствието на българския народ.

Да изведем форума като генератор на позиции и действие.

  • за организиране на работа в заседания на клуб Сигурност, по отделни панели, един път месечно и пленарни национални срещи и заседания на Форума два пъти годишно, с медиатори, от научната и професионална общност на клуб Сигурност, както и посочени от всички обществени организации от сигурността и отбраната, експерти и специалисти.

„Да вървим наедно, ако ще бъдем хора!“– призовава Апостола…

„За Отечеството работим, Байо“ – завещава Левски

Когато държавата е на колене, народът трябва да се изправи..!

Първа конференция Форум – диалог „Брод за България“

на горе