VII Форум
5.06.2018 г. пресклуб на БТА

Из обръщение на президента Румен Радев
VII Форум „БРОД за България“

Из обръщение на президента Румен Радев

06 Юни 2018

Националният форум БРОД за България е уникален

Темата „Устои на националното единение“ е изключително актуална, защото тя е от първостепенно значение не само за благоденствието и благополучието на нацията, но и за нейното оцеляване.

Националният форум БРОД за България е уникален с възможността за мобилизация на интелектуалния и научен елит на страната за обсъждане на сложния и деликатен въпрос за националното единение и непосредствените прагматични действия за неговото постигане.

 

Румен Радев,
Президент на Република България
И Върховнокомандващ на Въоръжените сили

на горе