VII Форум

Из обръщение на президента Румен Радев
VII Форум „БРОД за България“

Из обръщение на президента Румен Радев

06 Юни 2018

Националният форум БРОД за България е уникален

Темата „Устои на националното единение“ е изключително актуална, защото тя е от първостепенно значение не само за благоденствието и благополучието на нацията, но и за нейното оцеляване.

Националният форум БРОД за България е уникален с възможността за мобилизация на интелектуалния и научен елит на страната за обсъждане на сложния и деликатен въпрос за националното единение и непосредствените прагматични действия за неговото постигане.

 

Румен Радев,
Президент на Република България
И Върховнокомандващ на Въоръжените сили

на горе