Калейдоскоп

Калейдоскоп - Българи от дъното на Европа / БОДЕ.БГ

 Калейдоскоп - Българи от дъното на Европа / БОДЕ.БГ

10 Април 2020

Ако героичният и трудолюбив български народ не се вдигне и не измете тази необразована, арогантна, професионално неподготвена и корумпирана управляваща пяна, то България ще бъде първата страна-член на ЕС, която ще бъде изключена от семейството на развитите европейски страни.

Но едва ли този път схемата ще проработи. Путин казва на Борисов: „Не ми говорете за малък и голям брат, защото като чуя това знам, че ще става дума за пари!“ и днес Белорусия изпитва на гърба си силата на тези думи. Макрон излезе с конкретни предложения и както изглежда новият състав на ЕК ще се вслуша в неговите нови идеи: при гласуванията в европейските изпълнителни органи да се въведе принципа на квалифицираното болшинство, а не на единодушието, което автоматично намалява тежестта на малките държави при приемането на решения. Освен това френският президент постави изискването социалните осигуровки във всички страни членки на ЕС да бъдат изравнени, за да няма икономическа имиграция от една в друга страна за чувствително по-високите социални плащания, например, за българите. След прецедента с доброволното излизане на Великобритания от ЕС Макрон поставя въпроса за преустановяване на членството в ЕС с решение на квалифицирано болшинство на страните членки. Размерът на финансовите средства по различните кохезионни и структурни фондове, доколкото ще ги има след 2020 година, да бъдат насочвани към решаването на глобалните предизвикателства пред Европа 
– борба с изменението на климата, опазване на околната среда и биоразнообразието, борбата с тероризма и нелегалната имиграция, развитие на високите технологии, единната външна и отбранителна политика, инвестиции извън ЕС чрез „InvestEU“. За решаването на всички тези въпроси отделните страни ще трябва да увеличават вноските си в общия бюджет на общността. Така например, в изпълнение на Европейския зелен пакт, ЕК, в съобщението си от 11 декември 2019 година, изисква от правителствата на отделните страни в точно определени срокове да постигнат точно определени резултати по крайно болезнени за България области, които ще изискват висока социална цена и огромни финансови ресурси от държавите-членки. Комисията е изчислила, че за постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката, за периода до 2030 година, ще са необходими 260 милиарда евро годишни инвестиции, т.е. около 1,5% от БВП на страните на база 2018 година. Отделно са повишените вноски на всяка страна в Иновационния фонд и Модернизационния фонд на ЕС, както и във Фонда за справедлив преход. ЕК през 2020 година ще работи за установяване на референтни показатели за зелените практики на бюджетиране, което на България ще ѝ струва допълнителни сериозни финансови средства. Това са изисквания към страната като член не на ЕС, а като член на НАТО. България вече е отличник със своите 3,1% от БВП за отбрана и няма как да падне под исканите от САЩ два процента годишно.

В раздела „Визии 2020“, сп. „The Economist“ отделя специално внимание на кардиналното значение за човечеството, като цяло, и за всяка нация поотделно на развитието и внедряването в ежедневието на хората постиженията в областта на изкуствения интелект (ИИ). Ако има тотална подкрепа в обществото и се заделят съответните финансови средства за изследвания и иновации, ИИ може да помогне на учените да решат някои комплексни предизвикателства пред хората. Традиционният изкуствен интелект работи по заложени, познати на науката, принципи. Новата вълна на ИИ е в състояние да се самоусъвършенства, с което да надникне отвъд познатите на човечеството шаблони и да предложи качествено нови подходи. Дали в България някой е чул или видял някъде компетентно да се обсъжда или работи по този въпрос, темата да се дискутира в средствата за масова информации, да присъства в програмите на десетките партии? А в Европа, в Русия, в Азия вече се постигат невероятни реални резултати, които дърпат развитието на страните с десетилетия напред, създават се научни колективи и институти, откриват се от най-ранна възраст националните таланти и им се дава пълна възможност за реализация!!

По предсъединителните фондове и за двата програмни периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. България, в качеството си на кандидат и член на ЕС, е получила до 2019 г. вкл. безвъзмездна помощ от около 37 млрд. лева, като за втория програмен период средствата са само по линия на кохезионните и структурни фондове. Днес, когато страната навлиза в тежка криза, с острота изниква въпросът: „С тези огромни, подарени ни пари какви качествени материални ценности са създадени и какви нови производствени мощности са построени, за да са в състояние икономиката на България днес да генерира печалба, от която във вид на данъци стабилно да се попълва бюджета на държавата?“ Отговорът, очакван от Симеон Сакскобурготски, от Станишев, от Орешарски и най-вече от Б.Борисов е крайно наложителен и актуален в светлината на случващото се с 130 000 граждани на община Перник.

В края на 2008 година община Перник започва изпълнението на проект BG161PO 005/08/1. 10/01/2007 по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013/“ на ЕС чрез Кохезионния фонд, приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на стойност 33 561 592,58 лв.и срок за изпълнение 36 месеца.

„Основната цел на проекта е опазване(!!!!) и подобряване състоянието на водите в райна на община Перник.

Следвайки принципите на устойчивото развитие и опазването на природните ресурси, с настоящия проект ще бъдат постигнати следните специфични цели: повишаване качеството на живот в гр. Перник; понижаване на риска от стомашночревни заболявания; подобряване качеството на водата в р. Струма; намаляване на риска от замърсяване на подземните води в района на община Перник; възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животинските видове около и в р. Струма; създаване на условия за отдих и спорт за населението на общината по бреговете на р. Струма; комплексно устройство, развитие и изграждане на територията и инфраструктурата.“ – пише в съобщението на община Перник от края на декември 2008 година.

Като знае човек как хиляди български граждани са посрещнали новата 2020 година, „обгрижвани“ от управляващата класа на България, човек не знае да плаче ли или да се смее.

Визиите и глобалните исторически прогнози на едно от най-четените списания в света се сблъскват челно с действителността, създадена в течение на 30 години на територията на вече 12-годишния член на Европейския съюз Република България . Ако героичният и трудолюбив български народ не се вдигне и не измете тази необразована, арогантна, професионално неподготвена и корумпирана управляваща пяна, то България ще бъде първата страна-член на ЕС, която ще бъде изключена от семейството на развитите европейски страни.

P.S. Мислещите хора в България имат усещането, че задкулисният режисьор на българския вариант на оптимистичната трагедия „Към дъното“, играещата се на българска сцена вече 30 години, е решил да експериментира нов изненадващ финал на посредствената си драма – този път „дежавю“ на жертвоприношението „Жан Виденов“. Както си спомнят старите млади, в началото бе Луканов с „Вашингтонския консенсус“ и планът „Ран-Ът“, който подготви законовата база на разорението.След това се появи правителството на Димитър Попов, за да замаскира извършеното предателство. Опиянен от нарисувана картинка „Българите ваканцуват на Хаваите!“, възбудената тълпа избра за свой водач през пустинята Филип Димитров, чиято роля бе физически да ликвидира всичко, което бе построено, направено и постигнато от омразните комунисти. Появи се Правителството на Любен Беров, който трябваше да притъпи ненавистта към адвоката на дявола и да създане условията за новите господари-олигарси. За периода от 1990 до края на 1994 година, от сметките на държавните предприятия в българските и чужди банки, от спестяванията на хората чрез раздаването под масата на необеспечени кредити особено приближени бяха източени и прехвърлени в чужбина 27 млрд. силни лева. След безмилостното прахосване на подарените ни европейски средства от правителствата на Кобурготски, Станишев, Орешарски, и най-вече Борисов, на дневен ред е въпросът кой е следващият клетник, попаднал в капана на българския преход към демокрация?!

на горе