ЗАД НОВИНИТЕ

Евроатлантически стандарт

Евроатлантически стандарт
Aвтор:  Щелиян Димитров

07 Август 2023

„... Или Аристотел греши, или аз не разбирам, или в Брюксел и Вашингтон са идиоти!“

ЕС реагира остро на решението на Нигер, да изключи френските телевизии и го нарече "нарушаване на човешките права"!

Аристотел въвежда понятието "силогизъм" и до днес никой не се е осмелил да го ревизира, но се опасявам, че след като отрекоха причинно следствената връзка и логическия детерминизъм, от мозъчните тръстове в Брюксел не са казали последната си дума. 

Силогизъмът е дедуктивно умозаключение с две предпоставки при което се прави извод - най-общо казано. 

Най-честия пример, който се дава е следният: 

Всички хора са смъртни. (голяма предпоставка)

Всички гърци са хора. (малка предпоставка)

——————————————————————

Всички гърци са смъртни. (извод)

Ако подходим като Аристотел, можем да стигнем до някои доста притеснителни, даже опасни изводи. 

Например: 

☆ Забраняването на телевизии нарушава човешките права. (голяма предпоставка)

Нигер забранява френски телевизии.(малка предпоставка)

———————————

Нигер нарушава човешките права (извод)

☆Забраняването на телевизии нарушава човешките права. (Голяма предпоставка)

Европейският съюз и САЩ забраняват руски телевизии(малка предпоставка)

————————————

Европейският съюз и САЩ нарушават човешките права. (извод)

Ясно се вижда, че дедуктивният метод на Аристотел дава грешен резултат в някои географски райони. Защото е ноторен факт, че по определение ЕС и САЩ не могат да нарушават човешките права. Тук обаче един евроатлантик може да си зададе и друг въпрос - що е то човек и отговаря ли всеки хумануид на определението "Човек", но това е тема на друг разговор. 

Очевидно е, че някои понятия в западната цивилизация трябва да бъдат подложени на сериозен анализ и да се даде нова формулировка съобразно актуалните евроатлантически ценности. В противен случай може да се стигне до произволни трактовки от рода на:

☆Забраняването на телевизии нарушава човешките права. (голяма предпоставка) 

ЕС и САЩ не са нарушили човешки права, като са забранили руските телевизии.(малка предпоставка) 

В ЕС и САЩ не живеят хора(извод).

П.П. Или Аристотел греши, или аз не разбирам, или в Брюксел и Вашингтон са идиоти!

 

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе