ЗАД НОВИНИТЕ

Действителната власт на президента на Република България
Сравнителен анализ на президентите Желев, Стоянов, Първанов

Действителната власт на президента на Република България
Aвтор:  Александър Владимиров

20 Септември 2016

В представения анализ ще дадем „възможност за размисъл отвъд конституционалната догматика с цел изследване на реалните политически съотношения на силите“, т.е. ние ще вземем под внимание действителните властови позиции и механизми. 

За да открием как действително функционира президентската институция в България ще използваме понятието „действителна власт“, определяме го като управление в рамките на конституционните правомощия (норми), но не ограничено само до тях, което в повечето случай е публично.

Подобно на Морис Дьоверже създаваме Таблица на промените, която да послужи като обяснителен модел. Действителната власт на президента зависи едновременно от конституционните правомощия, отношението му с парламента и хомогенността на различните партии в него, които образуват разнообразни конфигурации.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ ЧЕТЕТЕ В БР. 8/2016 Г. НА СП. „СИГУРНОСТ“

 
   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе