ВОТ 2021

Обръщение на Светлана Косева
Кандидат за вицепрезидент на Република България / Русофили за Възраждане на Отечеството

Обръщение на Светлана Косева
Aвтор:  Светлана Косева

29 Октомври 2021

Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и православна християнка, търся упование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.

Уважаеми сънародници, ПРИЯТЕЛИ!
България е страна – Майка на Славянско Православната цивилизация. Академик Дмитрий Лихачов определя страната ни като „Държава на Духа“. Това ни задължава да търсим спасителен път за българите именно в този духовен БРОД на Вярата, през който да преведем народа си към просперитет и достоен живот.

Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и православна християнка, търся упование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.

Много се изговори и изписа в пространството за икономически, политически, корупционни, здравни, глобални, военни и какви ли не – всякъкви проблеми, връхлетели болното ни общество от десетилетия... Изборите в България се превръщат в грозна професия, която отдавна девалвира същността на понятието  „демокрация“. Тези процеси бяха и първопричината, която накара голяма част от нашите сънародници да предпочетат „Терминал 2“. Не по-малко значим е проблемът със съдбите на нашите бедстващи сънародници в българската диаспора по света, където геополитическите интереси прегазват човешките й права и свободи. Днес цяла част от изконната, историческа цялост на България, наречена „Северна Македония“ е заложена на картата на националните ни стремления и интереси, а сънародниците ни там – обезличени...

Като кандидат за вицепрезидент имам желание да се обърна специално към Вас, нашите сънародници зад граница.

По данни на Националния статистически институт населението на България, към 31 декември 2020 г., е 6 916 548. Спрямо предходната година то е намаляло с 34 934 души. Предвид тези и още множество черни факти за Родината ни, няма как да не сме обезпокоени от демографската катастрофа, която е застигнала Отечеството.

Впечатляваща е активността на българите зад граница и стремежът – с придобития труден и изстрадан опит, да дадете градивния код за вашата значимост за Съдбата на Род и Родина и очакваната от всички нас тук на онзи непознат, нов за българите феномен, тази така необходима, според мен – решаваща ваша роля в обществения живот на страната ни.

Дълбоко вярвам, че ние с Вас – както с българската диаспора по света, така и с българите, живеещи в чужбина – сме едно неразделно цяло и сме длъжни заедно да намерим алгоритъма и пътя за взаимността и да създадем онзи БРОД към България, който да осигури вашата значимост при изграждането на една нова, мирна и просперираща България.

Същевременно ние, българите притежаващи необходимия потенциал и талант.., нека продължим, както болшинството от вас отдадоха много за да отстоят гордо своята идентичност и вяра, да продължат да градят и отстояват позитивния и достоен имидж на България по света.

Фактът, че извън България живеят над 3 милиона българи ни задължава, в името на интересите на страната, да утвърдим диалога с тях, да планираме и спешно да изградим дългосрочни механизми за взаимодействие с държавата и взаимно подпомагане.

Българският президент следва да посвети усилия в няколко основни цели:
Да работим за единението на българите по света
Да се приеме програма с участието на българите по света за разработването на визия и въвеждането дългосрочна държавна политика спрямо българите в чужбина.
Предвид значимостта на една подобна политика за демографското оцеляване на нацията, тя следва да придобие статут на основен жалон в бъдеща национална доктрина на страната.

Визията за българите в чужбина на нашата кандидат президентска двойка и на Русофили за Възраждане на Отечеството е политиката на държавата да бъде ориентирана към:
Усъвършенстване на културната политика на българската държава спрямо българските общности зад граница. Възраждане на българското национално самосъзнание и защита на националната ни идентичност сред диаспорите по света.
Създаване на съвременни механизми за взаимодействие на българите в България и тези – по света.
Разработване на функционална стратегия за осъществяване на по-добър диалог и взаимодействие между българските общности зад граница и българската държава.
Основаване на „Национален съвет“ за българите зад граница със състав и статут на държавно национално представителство, а защо не и Министерство на българите в чужбина.
Разработване на институционално ниво концепция, относно политиката на Република България във връзка с трудовата миграция.
Създаване на фонд, осигуряващ средства за подпомагане на дейността на българските организации по света.
Към настоящия момент броят на българските училища в чужбина е 375, развиващи родолюбива дейност в 47 страни на света. Във връзка с това да се разработи Национална програма, улесняваща реинтерграцията на завърналите се в България деца и бързата им реализация в българската образователна система.
Желая да подчертая значимия принос на Асоциацията на българските училища в чужбина – най-голямата организация на българите зад граница, обединяваща българи на 6 континента и допринасяща за съхраняването на националната идентичност, традиции, език и култура. „Българските училища в чужбина като явление са един от неоспоримите успехи на българския дух, неоспорим успех на България!“ – посочва д-р Боян Кулов, първи председател на АБУЧ.

Уважаеми сънародници,
В днешния напрегнат и труден свят нека всички ние, българите в България и извън нейните предели, следвайки думите на апостола – „Времето е в нас и ние сме във времето“ –  здраво да стиснем ръце в името на бъдещето и еднозначно и заедно да заявим  „Време е за България“!

Светлана Косева Бюлетина № 2   

МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ
ЗА СИЛНА ДЪРЖАВА!

 

София
октомври 2021 г.

 

 

на горе