БОДЕ.BG

Така Говорят Хората

Така Говорят Хората

23 Март 2024

Тези от НАТО са опасни за самите себе си. Приятели от НАТО, Русия отдавна няма Интерес към Европа. Тя ви беше подала ръка за ползват ЕвроАзия. Сега Русия е обърната на Изток и Ислямския Юг. Ще изгради Буферна Военна зона със Европа, ако продължавате с Провокацията Украйна. Опита показва че когато говорите така вече сте планирали да Извършите Глупавото Предизвикателство към Русия. Русия ще ви отговори със Мир, с Точни Хирургически удари по Тумора на Вашия Фашизъм и на Място, при което вашите народи ще ви гонят с Тояги. Научете се да бъдете Асиметрични. И да знаете, че има и Други народи на Този свят. Сега е времето до Възкресение. Кажете. Благословен е Идващия Христос в Името на Бога. Вашите господари Фарисеите знаят какво значи това на портите на Горния Йерусалим.

на горе