БОДЕ.BG

Така Говорят Хората

Така Говорят Хората

07 Април 2024

С ГОРДОСТ ВСЕКИ, СЛУЖИЛ ПОД ЗНАМЕНАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ, ЧЕ НЯМА НИТО ЕДНО БЪЛГАРСКО БОЙНО ЗНАМЕ, ПЛЕНЕНО ОТ ПРОТИВНИКА:
БОЙНО ЗНАМЕ

Целуни
този къс от червена коприна -
свята съвест на полка,
свидна наша светиня,
в чийто дипли сияе войнишката слава
и напомня за Шипка,
и разказва за Драва!

Целуни
този плат, минал хиляди коти
над могъщите плещи
на пехотните роти,
оцветен от кръвта на атаки безбройни,
озарен с доблестта
на незнайни и знайни!

Целуни
това знаме, с което бащите
са вървели докрая
по зова на тръбите,
под което са тръгвали хиляди смъртни,
за да паднат във боя
и да станат безсмъртни!

ВЛАДИМИР БАШЕВ

на горе