БОДЕ.BG

Така Говорят Хората

Така Говорят Хората

23 Април 2024

Българската дипломация през последните 30 години:
Иван Станчов ни показа какъв може да е външният министър. 
Стоян Ганев демонстрира какъв не може да е външният министър. 
От Румяна Желева насам знаем, че всеки може да е външен министър. 
А Димитър Главчев предстои окончателно да ни убеди, че и без външен министър може.

на горе