БОДЕ.BG

Така Говорят Хората

Така Говорят Хората
Aвтор:  Олег Недялков

02 Юли 2024

Не знам кой, кога, къде и на кого е поръчана ликвидацията на БСП, но с чиста съвест можем да отчетем, че задачата е изпълнена!

на горе