ТАБУ

БОДЕ.BG ЛИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ДЪНОТО НА ЕВРОПА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА НЕ БЪДЕМ МУТРИ
или ДРИСЛЬОВЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

БОДЕ.BG ЛИ БЪЛГАРИТЕ ОТ ДЪНОТО НА ЕВРОПА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА НЕ БЪДЕМ МУТРИ

05 Октомври 2022

Когато, стремежът към „парите” се превърна в базова цел на глобализираните същества, и тези консуматорски общества подменяха всички изконни ценности на човечеството…

…Когато, земята се превърна в пустееща, а „благоденствието” се пазаруваше от ъгъла или онлайн…

…Когато, майките съветваха синовете си да емигрират, а дъщерите си да станат манекенки…

…Когато, бащите се срамуваха от себе си и гордо се напиваха с евтина водка, изоставени от внуците и заливани от помията на медиите…

…Когато, Родината се превърна в отживелица, а циганизацията българизира идентичността ни по света…

…Когато, лидерите ни превърнаха партиите в ООДта, нарязаха ракетите и закриха блоковете на АЕЦ Козлодуй…

…Когато, всичките демократично избрани ООДта създадоха т.нар. „ликвидационни съвети”, а ние, Братя Българи, се хванахме за гушите за да замъкнем колкото се може повече за себе си.., което създаде прекрасната възможност и стигнахме до там…

…Когато, една държава отряза суверенитета си, като се изроди в предател на себе си и озакони т.нар. „Комисия по досиетата”, с бюджет по-голям от националното ни разузнаване.

UN peacekeeping patrol drives through the eastern Congolese city of Goma

…Когато, Армията ни се влива в НАТО с реален оперативен потенциал и боекомплект, близък до състоянието й след Ньойския договор.

…Когато, над 40% от 16годишните са неграмотни, чалгата и наркотиците са заляли прекрасната ни Родина, а 65 хиляди полицаи присъстват само при охраната на Парламента, логистиката на статуквото и разпределението…

…Когато най-отявлените мутри стават премиери, а МВР и Службите са частни…

…Когато, нашите нови Партньори и „Велики сили” са съгласни с това и дори го покровителстват…

Тогава, уважаеми дами и господа, господа – другари, гуд бойс енд гърлс, скъпи братя Българи, тогава… следва гражданска война или там някаква революция – за да умрем достойно, а не като дрисльовци.

Но след 25години „тишина”, „всяка революция” е част от статуквото.

D1

Просто, ще подменят мутрите с други мутри… Вижте колко „омиротворители” се навъдиха по света…, те какво ще „работят”, ако няма нужда да мироналагат…

Така че – време е за война, братя Българи… Поне да ни сменят мутрите… с вносни.

Л.Мурджев

на горе