ТАБУ

Открито писмо до Президента на Републиката г-н Румен Радев

Открито писмо до Президента на Републиката г-н Румен Радев

18 Април 2023

Открито писмо до президента на Републиката г-н Румен Радев,
от проф. Людмил Георгиев, обикновен Варшавски редник, трудовак, строител на НДК "Людмила Живкова"

Здраве желая, г-н Президент, г-н Генерал!

Преди всичко искам да Ви поздравя с поредицата от Ваши публични изяви, в които Вие искрено показвате картината на драматичното състояние на съвременното българско общество! Състояние, породено от управлението на ГЕРБ, но заедно с това и от цялата партийно-олигархична симбиоза, която се настани в България след 1989 г., макар че не видях такава историческа ретроспекция във Вашите слова?!...

Впоследствие, г-н Президент, г-н Генерал, въпреки дитирамбите на така и невъзможното като случване българско общество или на известна част от него, от моите позиции на редник не видях никаква визионерска мисия във Вашето виждане за България?! Вие споделяте общоизвестни истини, което в качеството Ви на Президент наистина Ви прави чест, но нито се спирате на фундаменталния произход на днешните български проблеми, нито обръщате внимание на неговото развитие през последните 29 години, нито формулирате адекватна стратегия за тяхното разрешаване, г-н Президент!...

Извинете, г-н Генерал, г-н Президент, но ако си мислите, че някаква нова партия, дори инспирирана от Вас, с магическа пръчка ще преобърне ситуацията в нашата страна, това значи, че сте в дълбоко фундаментално заблуждение!...

Г-н Президент, г-н Генерал, от позицията ми на обикновен редник ще Ви кажа, че фундаменталният проблем на България през всичките малко повече от 13 века на нейното съществуване като Дунавска България, се свежда до простичкия факт, че българските хора никога не са успявали да реализират своята национална идентичност върху основата на собствената си цивилизационна принадлежност! Предполагам, че за генералските Ви уши това ще е твърде сложно, но мога да го кажа и по-просто - българите като държавно-образуващ елемент винаги са си въобразявали, че могат да се полагат в света чрез външни идентичности, било "германска" по времето на Третото царство, било "съветска" по времето на "социализма", било "евро-атлантическа" в днешната ситуация! Няма никаква възможност, г-н Генерал, г-н Президент, както казваше и Учителят Петър Дънов, никаква възможност да се полагаш адекватно в света, ако не си наясно със самия себе си, със собствената си идентичност! Няма как, г-н Президент, просто няма как да се съвместява въобразената съвременна "еврофилия" с онази традиционна "русофилия" не за друго, а защото ние просто не сме били никога, не сме и днес, и никога няма да бъдем естествена част от западната католическо-протестантска цивилизация! И знаете ли защо, г-н Президент, г-н Генерал от НАТО - защото България е Субект на тази Цивилизация на Православието чрез Кирилицата, тоест ние с Русия сме една Цивилизация, а България е в нейната основа!

С други думи, г-н Президент, г-н Генерал, не може да има никакво друго решение за българските проблеми, докато не бъде решен основният - този за нашата собствено българска национална идентичност и цивилизационна принадлежност! Със сигурност ще има, макар че вече се появиха достатъчно ясно, много лакеи отвсякъде, които ще са готови да се включат във Вашата бъдеща партия, за да "променят" сегашното статукво на ГЕРБ и цялата партийно-политическа пасмина в страната! Истината е, че те просто ще заменят една клика с друга клика, надявайки се тъкмо тази вражеска за България цивилизация - евро-атлантическата, да гарантира тяхното бъдеще, подобно на сегашната пасмина, г-н Президент, г-н Генерал!...

От позициите си на обикновен редник искам да Ви кажа, че ако Вие наистина милеете за България и нейното бъдеще, трябва постепенно да се подготвите и да реализирате няколко неща, г-н Президент, г-н Генерал:

1. Да организирате и сплотите около себе си достатъчен човешки български ресурс, чрез който в определен момент да се обяви напускането на България от структурите на НАТО.

2. Същият ресурс да позволи България чрез различни механизми, включително и референдум, да напусне Европейския съюз.

3. Натрупването на достатъчно критичен български интелектуален и професионален капацитет да позволи обявяването на България за независима, необвързана с никакви военни структури неутрална държава, възможно реализируемо чрез възвръщането на страната към нейната собствена цивилизация.

Всичко останало, г-н Президент, г-н Генерал, ще бъде само и единствено възпроизводство на българската агония, тъй като в следващия исторически момент, след разпада на НАТО и Европейския съюз, България, ако е останала да съществува, разбира се, ще бъде принудена да прави нови и нови "цивилизационни избори!... Нали знаете, поне от студентските Ви курсове, г-н Президент, г-н Генерал, че нашите български прадеди не са си и помисляли, че Третият Германски Райх и Съветският съюз ще се разпаднат някога, макар че това се случва - същото, рано или късно, предстои и за НАТО и Европейския съюз, а тогава, какво правят тогава българските поколения, ако въобще ги има?!...

В крайна сметка, г-н Президент, след първоначалната ми еуфория по отношение на Вас, постепенно взех да се разочаровам от Вашата абсолютна некомпетентност по отношение на водещите регулативни функции на националната и цивилизационна идентичност, напоследък взе отново да припламва у мен искрата на надежда заради Вашата безкомпромисна позиция спрямо ГЕРБ-аджийската пасмина, но, за да възвърнете първоначалното ми доверие към Вас, опитайте се да се превърнете в това, за което си мечтаех първоначално - в българския генерал де Гол, разбирате ме за какво Ви говоря!...

Здраве желая, г-н Президент, г-н Генерал!
проф. Людмил Георгиев, обикновен "Варшавски редник"

на горе