(БЕЗ) НАМЕСА

Причинителят на Ковид НЕ е вирус

Причинителят на Ковид НЕ е вирус
Aвтор:  Из...Мрежата 

03 Ноември 2021

Ковид не е вирусно заболяване. Няма смисъл да носите маски и да си правите „тестове“.
Ако се спре пръскането с нано-частици smart dust, Ковид „инфекцията“ ще изчезне, защото това не е „инфекция“, а нано-токсикоза.


Януари 2020 г., списание Сигурност представи анализ, в който авторът /Лазар Мурджев/ допусна като извод, че ако е „изкуствен“ COVID 19 – то това не е вирус.
Днес, почти две години по-късно, ви представям един материал от „Мрежата“ с множество факти, които потвърждават изводите от 2020 г. През този период списанието публикува поредица от мои разработки, анализи и изследвания, свързани с Наночастиците и опасностите за обществото от нанотехнологиите и тяхната възможна употреба срещу човечеството. Това обзорно изследване, допълва нашата „нано-рубрика“ и онагледява, както възможните последствия, така също и обективната значимост на нанотехнологиите за световната и националните системи за сигурност.
Ал. Трифонов


Причинителят на Ковид-инфекцията не е вирус. Причинителят на Ковид е патентован още през 2015 год. (тогава са патентовани тестовете, ваксините и всичко свързано с този геноцид).
Но вируси не могат да бъдат патентовани, нито естествени, нито лабораторно създадени.
Тук можете да намерите изчерпателен списък от 120 патента, свързани с функции, които са свързани със SARS-CoV-2 (ковид-19).

Защо е така?

Естествените вируси не могат да бъдат патентовани, защото се счита, че са създадени от природата, а изкуствено създадените вируси не могат да бъдат патентовани, защото се приемат за биологическо оръжие според Женевската конвенция. Следователно причинителят на Ковид не е вирус. Затова е получил патент, а това го прави биологическо оръжие.

Могат да бъдат патентовани нано-частици (умен прах, от англ. smart dust). За сега само 4 държави разработват и прилагат smart dust технологията: САЩ, Русия, Израел и Китай. Нано-частиците smart dust могат да причиняват същите симптоми като „вирусите“, но са много по-лесно управляеми.
Всеки вирус (лабораторен или естествен) би загубил вирулентност при срещата с имунитета на кохортата, докато нано-частиците smart dust никога не губят своите способности да „заразяват“. Нано-частиците smart dust са със същите размери като „вирусите“, но са много по-вирулентни. Ковид не е вирусно заболяване, Ковид е нано-токсикоза. При взаимодействие с биологични тъкани, наноматериалите предизвикват оксидативен стрес чрез генериране на супер-реактивни видове свободни радикали, което води до генотоксичност, митохондриално увреждане, лизозомна дисфункция и в крайна сметка клетъчна некроза или апоптоза. На кратко, симптомите на нано-токсикозата включват висока температура, двустранна бронхопневмония, загуба на обоняние и вкус, световъртеж и т.н. Диференциалната диагноза между т.нар. „Ковид“ и нано-токсикозата показва, че симптомите съвпадат на 100%.

Пландемия от такъв голям мащаб не се организира с вируси, а с нано-частици. На първо място, защото нано-частиците smart dust могат да бъдат управлявани и по този начин за да се осигурява необходимия брой заразени (отровени) на ден. На второ място, защото нано-частиците са трудно откриваеми в тъканите при аутопсия.
Това е и причината никъде в света да няма вирусен изолат на Ковид. Защото Ковид не се причинява от вирус, а от нано-частица. Това е и причината да не се правят аутопсии, защото някой по-кадърен патолог може да се досети, че това не е вирусно заболяване, а нано-токсикоза.
При нано-токсикозата е противопоказно да се прилагат антибиотици, защото се увеличава натравянето на организма. Освен това е противопоказно да се прилага изкуствено дишане с кислороден апарат, защото прегарят бронхите. Точно това е протокола за „лечение“ на вируса в Ковид отделенията и затова има толкова много летални изходи.

Анти-тела

Човешките клетки образуват анти-тела не само срещу вируси. Анти тела се образуват и срещу приони, нано-частици и т.н. На кратко, при здрави хора тези физиологични функции ефективно защитават тялото и намаляват до минимум токсичността, причинена от излагането на наночастици. Въпреки това, при болни популации някои от тези физиологични функционалности са деактивирани, което води до риск от токсичност след излагане на наночастици.
Под микроскоп никога не е бил наблюдаван „вируса“ на Ковид. Под микроскоп се наблюдават единствено екзозоми. Екзозомите са малки фрагменти човешко, а не „вирусно“ РНК, които клетката отделя, когато е била подложена на стрес – химическо отравяне, електромагнитна радиация и т.н.
В Русия е създаден Комитет по нано-безопасност, който определя нивата на заразяване на почвата, водата, въздуха и храната с нано-частици. Най-богатите хора в Русия се занимават именно с нано-технологии. С нано-частици може да се предизвикат симптомите на всякакви заболявания, могат и да се лекуват различни болести.

Накратко: Ковид не е вирусно заболяване. Няма смисъл да носите маски и да си правите „тестове“.
Ако се спре пръскането с нано-частици smart dust, Ковид „инфекцията“ ще изчезне, защото това не е „инфекция“, а нано-токсикоза.

За Вас изготви Александър Трифонов

 


Референции:

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427407009721
 2. https://www.legalmatch.com/law-library/article/what-cant-be-patented.html
 3. https://www.un.org/disarmament/biological-weapons
 4. https://patents.google.com/patent/CN201170927Y/en?q=smart+dust&oq=smart+dust
 5. https://books.google.bg/books?id=KqoZ2e1waogC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=smart+dust+toxicity&source=bl&ots=o1Ll5FOZE2&sig=ACfU3U0rMMMhtp_M08NJjJLTGmZ9garYwg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjohqCSo_fzAhWzgv0HHSXtAxQQ6AF6BAghEAM#v=onepage&q=smart%20dust%20toxicity&f=false
 6. https://academic.oup.com/toxsci/article/77/1/126/1711749?login=true
 7. https://patents.google.com/patent/CN201170927Y/en?q=smart+dust&oq=smart+dust
 8. https://patents.google.com/patent/US20100090180A1/en?oq=US20100090180A1
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20419892/
 10. https://www.researchgate.net/publication/5823183_Ultrahigh_reactivity_provokes_nanotoxicity_Explanation_of_oral_toxicity_of_nano-copper_particles
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224720311564
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12372986/
 13. https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/nanotechnologies/l-2/6-health-effects-nanoparticles.htm
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31220978/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27012122/
 16. https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=198875
на горе