(БЕЗ) НАМЕСА

„БРОД за МИР“ Сергей Лавров прие Николай Малинов

„БРОД за МИР“ Сергей Лавров прие Николай Малинов

21 Октомври 2022

На 21 октомври т.г. председателят на НД „Русофили“ и председател на ПП РВО Николай Малинов се срещна в Москва със Сергей Лавров, министър на външните работи на Руската федерация. 

Основната тема на разговора, който е продължение на разговора, проведен между Николай Малинов и Сергей Лавров през септември т.г., бяха възможностите на русофилските организации да съдействат за изграждането на пълноценен и позитивен образ на Русия; да помагат за утвърждаването на историческата памет в подкрепа на позитивни отношения между българския и руския народи; да се включват активно в диалога с неправителствени и политически организации в рамките на възможната и необходима „народна дипломация“. 

Сергей Лавров подчерта, че неправителствените организации по света с позитивно отношение към Русия, включително и русофилските организации в България, могат да направят много по посока на утвърждаването на многополюсния свят, чиято основа, философия и цел е добронамереното и конструктивно сътрудничество между народите.

Николай Малинов даде на своя домакин допълнителна информация за дейността на русофилските организации в България, които чрез своето разнообразие и специфика не изчерпват активността на НД „Русофили“.

Двамата събеседници потвърдиха своето общо разбиране, че са необходими по-чести и съдържателни взаимодействия между българските русофили и руснаците, които обичат България и които са свързани по един или друг начин с нея. 

Сергей Лавров и Николай Малинов се договориха за регулярни срещи по повод на обсъжданите теми.

на горе