(БЕЗ) НАМЕСА

ГОЛЯМАТА ЗАДАЧА
ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА ДНЕС

ГОЛЯМАТА ЗАДАЧА
Снимка: European Union
19 Октомври 2022

Румен Радев: Искрено се надявам, че тези войнолюбци ще бъдат малцинство в 48-ото НС

Като човек, който е наясно с цената на риска знам, че най-пре-възбудените войнолюбци никога няма да хванат оръжие и да излязат във война, заяви президентът.
Позволете ми да ви благодаря за поканата и възможността да приветствам всички вас, на които българите гласуваха доверие да ги представляват. Въпреки краткия живот на последните парламенти, всяко начало е пълно с надежда. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на новия парламент.
"Искрено се надявам 48-ото Народно събрание (НС) да ни изведе от спиралата на политическа нестабилност и ключът е във вас. Нужен е разум, нужен е кураж, за да се състави правителство, което да по- еме отговорност да управлява във време на тежки изпитания. Пара- лелно с основната задача за съставяне на правителство, всички съз- наваме, че НС е изправено пред редица сложни въпроси.
Парламентарното време е особено ценно и избирателите ще се почувстват предадени, ако е запълнено със скандали. Хората очакват решения в борбата с глада и високите цени. Мерките трябва да бъдат решителни и незабавни. Всички знаем, че е редно бюджетът да бъде приет до края на годината и затова се надявам бързо да бъде сфор- мирано правителство, което да състави бюджет, но ако това не стане, служебното правителство е готово да внесе проектозакон за бюджет. Очаквам да се разгледат и мерките за компенсиране на потребители- те от високите цени на енергоносителите.
В рамките на 2 месеца разработихме проектозаконите по Плана за възстановяване и устойчивост. Апелирам да бъдат разгледани, за да бъдат отключени важни реформи за борбата с корупцията и фак- тическата недосегаемост на главния прокурор. Не мога да подмина болезнената истина за грубото погазване на закона от пияни и дроги- рани шофьори, които отнемат живота на невинни хора. Ширещата се безнаказаност уронва вярата.
Има нужда от ясни позиции и активна дейност за задълбочаване- то на европейската интеграция. България не може да си позволи да остане в периферията на Европа и в страни от развитите държави. Трябва да се гарантира националната сигурност и в тази обстановка означава укрепване и ускоряване на модернизирането на военните сили.
Без сигурност, няма инвестиции, няма силна икономика и пъл- ноценна социална политика. Този парламент е изправен пред отго- ворност да вземе решение дали България ще загуби въздушния си суверенитет. Само на километри от нас, в Украйна, бушува война. Хо- рата, които народът избра, са длъжни да осмислят много внимателно всички възможни рискове пред страната ни. Голямата задача пред политическата класа днес е да предпазим България от пожара. Бъл- гарските избиратели няма да простят на тези, които тласнат страната във войната.
Като човек, който е наясно с цената на риска знам, че най-превъз- будените войнолюбци никога няма да хванат оръжие и да излязат във война, а залагат държавата. Имало ги е преди, има ги и сега. Искрено се надявам, че тези войнолюбци ще бъдат малцинство в 48-ото НС", завърши той.

на горе